ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)ได้จัดโครงการผ้าป่า สร้างอาคารเพื่อการพัฒนาเด็กเพื่อการฟื้นฟูเด็กด้อยโอกาส

วันที่ลงข่าว: 18/03/13

 
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)ได้จัดโครงการผ้าป่า สร้างอาคารเพื่อการพัฒนาเด็กเพื่อการฟื้นฟูเด็กด้อยโอกาส  สมทบทุนสร้างอาคารเพื่อการพัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กสันติคาม จังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นศูนย์ฟื้นฟูและเยียวยา เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิและอยูในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา  9.00-12.00 น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ(สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ  โดยมี พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาส วัดป่าสุคะโต ร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายอานันท์ ปันยารชุน ร่วมเป็นประธานกรรมการฝ่ายฆารวาสโดยร่วมสมทบทุนผ้าป่าสร้างอาคารได้ที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 047-2-43499-5

ที่มาของข่าว มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก