ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงพยาบาลยันฮีขอความร่วมมือส่งเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่เข้าร่วมโครงการ “ยิ้มสวย ด้วยแพทย์”

วันที่ลงข่าว: 14/06/13

นายทวีป จำเนียร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่า เนื่องด้วยโรงพยาบาลยันฮีร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดทำโครงการ “ยิ้มสวย ด้วยแพทย์” ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่ที่มาจากทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ผ่าตัดรักษาเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ให้หายจากความพิการไปแล้วจำนวน 1,207 ราย และในปี 2556 ทางโรงพยาบาลได้วางเป้าหมายในการรักษาเด็กที่มีความพิการดังกล่าวเพิ่มอีก 100 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0-3553-5386-7

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

ภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก