ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
181 กระทรวงแรงงาน จับมือเอกชน จัดศูนย์ฝึกอบรมทักษะการใช้จักรอุตสาหกรรมเสื้อผ้า สร้างความเป็นมืออาชีพ 291
182 กระทรวงแรงงาน ติวเข้ม เยาวชนไทย 35 คน เตรียมส่งแข่งฝีมือช่างระดับโลกในเดือนตุลาคมนี้ 272
183 กระทรวงแรงงาน ประชุมเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ 178
184 กระทรวงแรงงาน ฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 331
185 กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดสัมมนาฯยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 344
186 กระทรวงแรงงาน เผยสถานการณ์การทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย ปี 2560 พบฟิลิปปินส์ครองแชมป์ได้รับอนุญาตทำงานมากที่สุด จำนวน 14,830 ตำแหน่ง 303
187 กระทรวงแรงงาน แถลงข่าวการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงปลายเดือน สิงหาคม นี้ โดยขณะนี้มีความพร้อมในทุกด้านแล้ว 140
188 กระทรวงแรงงานกับ ๔ ภารกิจแก้ปัญหาแรงงานรับอาเซียน 368
189 กระทรวงแรงงานจัดประชุม ASEAN TVET Conference 2018 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนพัฒนาด้านอบรมเทคนิคและวิชาชีพแรงงาน 134
190 กระทรวงแรงงานร่วมกับญี่ปุ่นจัดหลักสูตรแรงงานนอกระบบ 390
191 กระทรวงแรงงานสร้างคนป้อน ๑๙ กลุ่มธุรกิจ 373
192 กระทรวงแรงงานเน้นแรงงานไทยเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและวิชาชีพ 390
193 กระทรวงแรงงานเร่งปั้นทักษะแรงงาน ๑.๒ ล้านคน เชื่อว่าคนชาติสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เข้าไทยเพิ่มมากขึ้น 347
194 กระทรวงแรงงานให้แรงงานต่างด้าวเรียนภาษาไทย 705
195 กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกและความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 99
196 กรุงเทพฯกับการเข้าสู่‘มหานครแห่งอาเซียน’ ในปี 58 โปรโมตความเป็นที่สุด...สร้างความโดดเด่น 383
197 กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เร่งผลักดันตั้งคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งอาเซียน (AHC) หลังอุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นมากถึง 1.03 องศาเซลเซียส พร้อมชื่นชม ระบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย 281
198 กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศและอาเซียนบวกจีน เร่งรัดมาตรการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายของอนุสัญญาไซเตส โดยเฉพาะตัวลิ่นและนอแรด 278
199 กลุ่มประเทศอาเซียน นำผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมงานสัมมนานานาชาติ พร้อมศึกษาดูงานศอ.บต.ชื่นชมรัฐบาลไทย สนับสนุนพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ จชต.ทุกด้าน 218
200 กศน.บึงกาฬ จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560 271

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก