ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมประชาสัมพันธ์จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “OUR ASEAN, OUR FUTURE” ในวาระครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 29/05/17

         กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ "OUR ASEAN, OUR FUTURE” เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ชิงทุนการศึกษารวม 55,000 บาท

โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ "OUR ASEAN, OUR FUTURE” เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตัว พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษรองรับการเป็นพลเมืองอาเซียน และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์อาเซียนในกลุ่มเยาวชนผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมและการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

         โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 –6) และมีสัญชาติไทย โดยกรอกใบสมัครพร้อมหลักฐานและแนบคลิปวิดีโอสั้นภาษาอังกฤษ ความยาว 1 - 2 นาที ในหัวข้อ "ASEAN and I” เพื่อกรรมการพิจารณา โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 20 คน จะได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 15 – 16 มิถุนายน และเข้าร่วมแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ กรมประชาสัมพันธ์ และผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้แสดงความสามารถการกล่าวสุนทรพจน์ในงานครบรอบ 50 ปีอาเซียน ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กทม.อีกด้วย

        ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.aseanthai.net และ Facebook Fanpage ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานมาทางอีเมล์ aseanthai@hotmail.com ระบุหัวข้อ "ประกวดสุนทรพจน์” หรือ ทางไปรษณีย์ ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองว่า "ประกวดสุนทรพจน์” ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 – 618 – 2323 ต่อ 1723, 1719 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก