ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมทรัพยากรธรณี ได้จัดประชุมแนวทางการอนุรักษ์ธรณีวิทยาในภูมิภาคอาเซียนที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ลงข่าว: 03/04/18

          วันที่ 2 เมษายน 2561 นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการอนุรักษ์ธรณีวิทยาระดับภูมิภาคอาเซียน ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้ร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ทางกรมทรัพยากรธรณีได้จัดประชุมแนวทางการอนุรักษ์ธรณีวิทยาในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-ไทย-เวียดนาม ในระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2561 โดยจัดร่วมจังหวัดขอนแก่น และดูพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ของหน่วยงานในระดับอาเซียน ด้านการศึกษาวิจัยและบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยาและการจัดตั้งอุทยานธรณี เพื่อไปสู่การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถทางวิชาการ และเสริมสร้างให้มีระบบฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีอาเซียน โดยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้ รูปแบบของการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายวิชาการ เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ธรณีวิทยาในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยผู้เชี่ยวชาญของประเทศที่มาร่วมประชุม รวมไปถึงการศึกษาดูงานแหล่งไดโนเสาร์จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก