ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศชิลี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหน้าที่การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากประเทศสมาชิกอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 25/01/18

          นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต เอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทย ร่วมกันกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน” ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมดังกล่าว ถือเป็นความร่วมมือไตรภาคีครั้งแรกระหว่างไทย-ชิลี-อาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้ปฎิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พัฒนาบุคลากรและยกระดับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การปรับปรุงกฎระเบียบทางการเงิน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป

          ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียนกว่า 40 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากสาธารณรัฐชิลี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และองค์กรต่อต้านการปรับเงินเอเชียแปซิฟิกประเทศออสเตรเลีย ร่วมเป็นวิทยากรด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก