ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าช่วย SMEs ที่เป็นสมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เตรียมใช้เครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEN-D กว่า 1,400 รายใน 6 ประเทศ ผลักดันสินค้า SMEs ของไทยออกสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลก

วันที่ลงข่าว: 03/09/19

        นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ ได้มีโอกาสในการออกไปทำตลาดต่างประเทศ โดยใช้เครือข่ายของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยู่ในโครงการ YEN-D ที่กรมฯ เป็นผู้ดำเนินการ โดยในปัจจุบัน มีนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEN-D ทั้งไทยและอาเซียน มีสมาชิกอยู่กว่า 1,400 ราย ซึ่งสามารถเข้ามาช่วยเหลือ SMEs ไทยได้

       ซึ่งจะใช้เครือข่ายของผู้ประกอบการ YEN-D เข้ามาช่วยเหลือ SMEs ที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ โดยจะช่วยนำสินค้าจาก SMEs ออกไปขยายตลาดในอาเซียน ปัจจุบันมีนักธุรกิจ YEN-D อยู่ในกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซียโดยจะเชื่อมโยงให้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจ YEN-D ซึ่งอาจจะเป็นนักธุรกิจไทย หรือนักธุรกิจ YEN-D จากอาเซียน กับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้เกิดการซื้อขายสินค้า และผลักดันสินค้า SMEs ออกสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลกต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก