ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
121 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จับมือสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดสัมมนาเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ให้กับเกษตรกรภาคตะวันออก เพื่อยกระดับเกษตรกรไทยสู่ smart enterprise 4.0 99
122 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี สร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs Startup ก้าวทันธุรกิจบริการยุคการค้าเสรี 142
123 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมหารือภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (อียู) 34
124 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมเร่งหารือภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (อียู) ชี้จะช่วยสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน 40
125 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยงานสัมมนาใหญ่ "ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป" เวทีแรกที่กรุงเทพฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี 41
126 กระทรวง พม. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เตรียมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางดำเนินงานอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 74
127 กระทรวงการต่างประเทศ จัดการประกวดตราสัญลักษณ์เป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562 123
128 กระทรวงการต่างประเทศ เชิญชวนเด็กและเยาวชน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 191
129 กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมพร้อมจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 ช่วงปลายเดือนนี้ โดยจะผลักดันและนำเสนอแนวทางของอาเซียน ต่อประเทศนอกภูมิภาค พร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านต่าง ๆ 53
130 กระทรวงการต่างประเทศ เผยภาพรวมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 มีผลลัพธ์ที่ก้าวหน้าในทุกด้าน 62
131 กระทรวงการต่างประเทศ เผยภาพรวมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 มีผลลัพธ์ที่ก้าวหน้าในทุกด้าน 53
132 กระทรวงการต่างประเทศจัดค่ายเยาวชนไทยอาเซียน 256
133 กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่หนังสืออาเซียน 2 เล่ม 322
134 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเดินหน้าจัดทำแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรมในปฏิทินการท่องเที่ยว และกำหนดจัดงานเปิดตัวปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ 170
135 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับศูนย์อาเซียนจีนและมหาวิทยาลัยของจีน จัดสัมมนา The One-Day Tourism Seminar on "China-Ready" in Thailand เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีนด้านการท่องเที่ยวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 56
136 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับศูนย์อาเซียนจีนและมหาวิทยาลัยของจีน จัดสัมมนา The One-Day Tourism Seminar on "China-Ready" in Thailand เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีนด้านการท่องเที่ยวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 51
137 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมเชิงวิชาการระดับภูมิภาค การส่งเสริมการมีรายได้ และมีงานทำของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม เน้นแลกเปลี่ยนสถานการณ์สังคมสูงอายุ เพื่อนำไปส่งเสริมการจ้างงานสูงอายุต่อไป 63
138 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จับมืออาเซียน ประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมความร่วมมือความรับผิดชอบต่อสังคม 57
139 กระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคม ร่วมขบวนพิธีเปิดงานประตูวัฒนธรรมมุ่งสู่อาเซียน สานศิลป์ วิถีถิ่นอาเซียน ASEAN Original Culture (AEC) ในขบวนสาธารณรัฐประชาชนลาว 169
140 กระทรวงต่างประเทศติวเข้มทูตเรียนรู้ข้อมูลอาเซียนถูกต้อง 297

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก