ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

'ค่ายผู้นำอาเซียน'รู้เขารู้เรา เตรียมเด็กไทยสู่เออีซี

วันที่ลงข่าว: 24/07/15

 

            “เดิมเรามีค่ายวิชาการของ 10 เทพศิรินทร์อยู่แล้ว แต่ปีนี้จัดขึ้นพิเศษเป็นปีแรก เพื่อให้เด็กเรียนรู้จริง เปิดโลกทางภาษาวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน เพราะต่อจากนี้โลกจะเปิดกว้างขึ้น เราต้องมองถึงอนาคต โดยเตรียมเด็กของเราให้พร้อมที่สุด” มงคล ชูวงษ์วัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ในฐานะหัวเรือใหญ่ในการจัดค่าย อธิบาย

 

            ก่อนจะลงลึกในรายละเอียดให้ฟังถึง “ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเทพศิรินทร์สู่อาเซียน 2558” ในครั้งนี้ ว่า เป็นกิจกรรมวิชาการเชิงปฏิบัติ มีผู้ร่วมค่ายเป็นนักเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ 104 คน และนักเรียนจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนประเทศละ 4 คน จำนวน 36 คน โดยใช้โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นสถานที่จัดค่าย และจัดพิธีปิดค่ายไปเมื่อเร็วๆ นี้

 

            “เราเตรียมความพร้อมในการจัดค่ายมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 สำเร็จได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ที่ให้ความร่วมมือในการประสานงานกับกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งหลังจากจบค่ายนี้ เด็กไทย และเด็กจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะได้เป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งความเข้าใจในภาษา วัฒนธรรม และการใช้ชีวิต” หัวเรือใหญ่ในการจัดค่ายบอก

 

            สำหรับการจัดค่ายดังกล่าวได้ชูประเด็นหลักๆ 4 ประเด็นด้วยกัน คือ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเด็กออกเป็น 8 กลุ่ม เพื่อให้ช่วยกันระดมสมอง ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาความคิดของเยาวชนให้คิดเป็น ทำเป็น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก รวมไปถึงสร้างระบบความเป็นผู้นำของเยาชนอาเซียนให้มีความรู้ในมุมที่กว้าง สู่การพัฒนาสังคมอาเซียนที่ยั่งยืน

 

            “ถึงตอนนี้โลกไม่ใช่แค่ประเทศไทย เราต้องมองถึงอนาคตด้วย โดยเฉพาะเด็กไทยในวันนี้ที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ดังนั้น การเตรียมเด็กให้มีภาวะผู้นำ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และนำเสนอเป็นคือโจทย์สำคัญ เพราะอีกไม่นาน ประตูอาเซียนก็จะเปิดแล้ว เราจะอยู่นิ่งๆ ไม่ได้” ผู้บริการสถานศึกษาเสริม และอยากเห็นการตื่นตัวของทุกสถาบันในการมาถึงของประชาคมอาเซียน

 

            อย่างไรก็ดี นอกจากกิจกรรมในค่ายแล้ว ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานที่พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และทัศนศึกษาต่อที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสถานที่จริงให้แก่เด็กไทย และเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียน

 

            หันมาคุยกับเด็กค่ายอย่าง “พิม” ภัสสร เกิดศิริ นักเรียนชั้น ม.5 สายวิทย์-คณิต จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กล่าวว่า ส่วนตัวสนใจ และอยากเปิดโลกทางการเรียนรู้ให้ตัวเองอยู่แล้ว การได้มาเข้าค่ายที่มีเพื่อนๆ จากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมด้วย นอกจากจะได้เพื่อน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้ว ยังได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กันด้วย

 

            “ก่อนเข้าค่ายจะมีการแบ่งกลุ่มกันในโปรแกรมแชทไลน์ ซึ่งจะมีการคุย และแบ่งงาน แบ่งหัวข้อกัน พอถึงวันที่ได้มาเจอกันในค่ายก็มาเรียนรู้ ระดมความคิดร่วมกัน ทำกิจกรรมสนุกๆ ร่วมกัน อย่างหนูจะมีเพื่อนจากหลายประเทศ เวลาหนูคุย หนูก็จะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวด้วย ซึ่งเป็นค่ายที่อบอุ่นมากๆ ค่ะ” พิมเผยด้วยสีหน้าที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม

 

            เช่นเดียวกับ "บัส" กฤษณะ เรือนใจ นักเรียนชั้นเดียวกัน กล่าวว่า การได้เป็นหนึ่งในค่ายครั้งนี้ถือเป็นความตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสมาเจอเพื่อนใหม่ๆ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากเพื่อนๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน ส่วนตัวจะสนิทกับเพื่อนจากประเทศลาว เพราะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่สุด

 

            ท้ายนี้ เด็กไทยทั้งสองคนบอกถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่จะต้องพัฒนาให้ครบทุกด้าน โดยเฉพาะการพูด และการฟัง รองลงมาคือ ความเข้าใจในวิถีชีวิต และวัฒธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน หากมีทักษะ และความเข้าใจที่ตรงกันแล้ว เราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

 

            สำหรับค่ายดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปีเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ถือเป็นวาระพิเศษในการจัดกิจกรรม “ค่าย ASEAN Debsirin Knowledge Camp 2015” โดยมีทั้งฟังการบรรยาย และปฏิบัติเวิร์กช็อปจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์, ดร.สุวิทย์ คุณกิตติ, ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, คุณธีรภาพ โลหิตกุล และผู้เชี่ยวชาญอีกหลายคนทีเดียว

 

 

โดย : หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์มคมชัดลึกออนไลน์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก