ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ผนึกความร่วมมือพัฒนาภาคการประมงในภูมิภาค ผ่านเวทีประชุมนโยบายประมงอาเซียนระหว่างประเทศ ร่วมกันพัฒนาการประมงอาเซียนให้ยั่งยืน พร้อมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

วันที่ลงข่าว: 11/05/18

          นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมนโยบายประมงอาเซียน ระหว่างประเทศ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ในการร่วมมือพัฒนาภาคการประมงในภูมิภาค (The 26th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries ) ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ว่า การพัฒนาภาคการประมงถือเป็นนโยบายที่อาเซียนให้ความสำคัญอย่างมาก สอดคล้องตามแผนแม่บทของอาเซียนที่มีเป้าหมายสำคัญคือมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับภูมิภาคและต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ใส่ใจกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยจะนำความร่วมมือของประเทศสมาชิกในครั้งนี้ไปสู่การเกิดนโยบายประมงร่วมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการใช้ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

          นอกจากนี้ คณะทำงานประมงอาเซียน ยังได้ให้ความสำคัญในการร่วมผลักดันความปลอดภัยทางอาหารของอาเซียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและประเทศคู่ค้า ด้วยการยกระดับมาตรฐานตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงจนถึงส่งออก รวมถึงสนับสนุนให้มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของอาเซียน โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีของอาเซียน ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือในการสร้างอำนาจต่อรองกับประเทศผู้นำเข้านอกภูมิภาค

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก