ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

4 หน่วยงาน ร่วมมือพัฒนาทักษะความรู้ในการทำงานให้กับพนักงานขับรถแท็กซี่นำร่องที่ให้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ

วันที่ลงข่าว: 23/04/18

          พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพแบบพหุภาคีจาก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับพนักงานขับรถแท็กซี่ เรื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวนักธุรกิจต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยรถแท็กซี่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่เป็นสมาชิกให้บริการอยู่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กว่า 6,000 คน ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่ชาวต่างชาติจะเรียกใช้บริการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการขับขี่ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะให้การสนับสนุนฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเบื้องต้นนำร่องกับพนังงานขับรถแท็กซี่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และในอนาคตจะฝึกอบรมภาษาจีน ,เกาหลี, ญี่ปุ่น และภาษาอาเซียน ทั้งนี้ ล่าสุดมีพนักงานขับรถแท็กซี่ผ่านการฝึกอบรม 200 คน จากเป้าหมาย 2,000 คนภายใน 3 ปี ด้านนายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มั่นใจว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยปรับปรุงการให้บริการของแท็กซี่สุวรรณภูมิและสร้างภาพลักษณ์ด้านท่องเที่ยวของประเทศให้ดีขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก