ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

"สมคิด"ประชุมมอบนโยบายผลักดันไทยเป็น"ฮับ"ท่องเที่ยวอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 18/02/16

 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมแผนกระตุ้นการท่องเที่ยว ร่วมกับนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยรองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียน โดยการปฏิรูปการท่องเที่ยวไทยปี 2559 เน้นการเติบโตจากภายในประเทศอย่างยั่งยืน และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย เชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการพิจารณางบประมาณ จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วน นำมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ด้านกระทรวงการคลัง ได้เตรียมเสนอขยายเวลาหักลดหย่อนภาษีการท่องเที่ยว 15,000 บาทต่อไปอีก 1 ปี คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีได้เร็วๆ นี้ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ และการใช้สอยภาคประชาชนให้มากขึ้น

       

       ด้านนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เดือนมิถุนายน 2559 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเปิดตัวการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน (Asean connect) เพื่อดึงนักท่องเที่ยวนอกกลุ่มภูมิภาคและในภูมิภาค ให้เข้ามาท่องเที่ยวอาเซียนโดยผ่านประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสายการบินภายในประเทศ พร้อมตั้งเป้ารายได้การท่องเที่ยวปี 2559 2.3 ล้านล้านบาท โดยเน้นคุณภาพการท่องเที่ยว การใช้จ่ายต่อหัว และจำนวนวันที่อยู่ในประเทศให้ยาวนานขึ้น มากกว่าปริมาณนักท่องเที่ยว 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก