ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

"วชช.ปลุกจิตอาสาวัยโจ๋ทำความดีเพื่อสังคม"ภูมิคุ้มใจ"รับอาเซียน"

วันที่ลงข่าว: 30/07/13

 
คำว่า “สวัสดี” ภาษาเวียดนาม คือ “ซินจ่าว”, กัมพูชา คือ “ซัวซไดย”, ลาว คือ “สะบายดี”, ฟิลิปปินส์ คือ “กูมุสตา”, พม่า คือ “มิงกะลาบา”, บรูไนดารุส-ซาลาม และมาเลเซีย คือ “ซาลามัตดาตัง , อินโดนีเซีย คือ “ซาลามัตเซียง” และสิงคโปร์ คือ “หนีห่าว”
ก่อนจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community อย่างเป็นทางการในปี 2558 “นายว้าก” ขอเกาะกระแสแนะนำคำทักทายของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนมาฝากกันพอสังเขป เผื่อใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไหนจะได้จำเอาไปใช้ประโยชน์
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ไม่ยอมตกเทรนด์เปิดปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเช่นกัน ด้วยการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนา ศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวิทยาลัยชุมชน (วชช.) 18 แห่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมแสดงผลงานและกิจกรรม
และหนึ่งใน วชช. 18 แห่งที่มีกิจกรรมโดดเด่น คือ วชช.สระแก้ว ที่จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “อาสาฯอาเซียน” รวมไปถึงการเปิดสอนหลักสูตร “การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน”
 
กิจกรรมเจ๋ง และโดนใจแบบนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร งานนี้ “นายว้าก” ไม่พลาดไปเจ๊าะแจ๊ะเจาะ ลึกหัวเรือใหญ่ นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการ วชช.สระแก้ว ซึ่งได้เล่าให้ฟังว่า กิจกรรม “อาสาฯ อาเซียน” และการจัดสอนหลักสูตร “การจัดการโล-จิสติกส์และการค้าชายแดน” ถือเป็นกิจกรรมย่อยที่เกิดจากกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ สวชช. ที่ วชช.สระแก้ว ได้ดำเนินการ โดยหวังว่าทั้ง 2 กิจกรรมนี้ และกิจกรรม อื่นๆ จะช่วยพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับชาวบ้าน และชุมชนคนสระแก้ว ซึ่ง ผลที่เกิดจากการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ การเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ ภาษาและวัฒนธรรมในระดับชุมชน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนในชุมชน รวมทั้งการเสนอให้ สวชช.จัดทำแผนประกอบหลักสูตรการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เนื่องจากประเทศไทยวางตัวเองเป็นฮับในด้านต่างๆ ทั้งเสนอให้มีการตั้งกรรมการวิเคราะห์แผนการดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างจริงจัง เพื่อจะได้เกิดประโยชน์กับประชาชนคนไทยอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่สิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศเท่านั้น”
หันมาฟังเสียงของบรรดาวัยโจ๋ผู้ลงมือปฏิบัติกันบ้าง “ตอย” นาตยา สุขศร ปี 2 สาขาคอมพิว-เตอร์ธุรกิจ บอกว่า “ตอย และเพื่อนๆ ทั้งในสาขาเดียวกัน และต่างสาขากว่า 20 คน เข้าร่วมโครงการ “อาสาฯ อาเซียน” และลงมือลงแรงทำกิจกรรม “ภูมิคุ้มใจ” โดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนและฝึกปฏิบัติงานไปแนะนำและให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ที่ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนออกจำหน่าย เนื่องจากบางชุมชนขาดความรู้ในบางเรื่องจึงทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ เช่น ให้คำแนะนำเรื่องวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาตินำกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนการผลิต การจัดทำแพ็กเกจให้มีรูปลักษณ์สวยงามน่าสนใจ หรือแม้แต่การหันมาใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี เชื่อว่าอย่างน้อยชาวบ้านจะได้มองเห็นภาพออก และเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองและชุมชนก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
 ขณะที่ “เจต” สรเจตน์ โพธิ์คำ เฟรชชี่หนุ่ม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พูดเสียงดังฟังชัดว่า “ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “อาสาฯ อาเซียน” ผ่านกิจกรรม “ดนตรีเปิดหมวก” นำรายได้สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวเปลือกที่บ้านโคกเจริญ ต.ศาลาลำดวน การจัดทำเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยได้รู้จักจังหวัดสระแก้ว และรู้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดที่มีอยู่มากมาย ซึ่งเว็บไซต์จะมีทั้งภาษาไทย และอังกฤษ อีกทั้งในอนาคตจะปรับปรุงให้มีหลากหลายภาษามากขึ้นด้วย ที่สำคัญได้วางแผนการให้ความรู้กับชาวบ้านในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแก่นักท่องเที่ยว ให้เขาประทับใจที่มาเยือนจังหวัดสระแก้ว”
 ปิดท้ายที่ “ขวัญข้าว” ธารทิพย์ คำภูเวียง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เฟรชชี่สาวหน้าใส ขอแจมด้วยคนว่า “ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ผ่านกิจกรรม “ดนตรีเปิดหมวก” แม้จะคิดเป็นเม็ดเงินจำนวนไม่มากนัก แต่ทุกคนที่เข้ามาช่วยลงแรงก็ภาคภูมิใจ เพราะเงินที่ได้รับบริจาคมานั้นได้รวบรวมไปร่วมสร้างธนาคารข้าวเปลือกให้กับชาวบ้าน นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังได้จัดรับบริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพื่อนำไปผลิตเป็นขาเทียมให้กับผู้พิการในจังหวัดสระแก้วด้วย แม้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่อย่างน้อยก็ได้ปลูกฝังคนในสังคมได้รับรู้ว่าการทำความดีนั้นไม่ใช่เรื่องยาก และไกลตัว เพียงแค่กล้าลงมือทำเท่านั้น”
 เห็นหลายๆ ภาคส่วนมีการเตรียมความพร้อมให้รู้เท่าทันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว “นายว้าก” รู้สึกคึกคักตามไปด้วย และต้อง ขอปรบมือเป็นกำลังใจให้กับบรรดาวัยโจ๋ที่คิดดีทำดี เพื่อสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
แต่ที่ยังอดห่วงไม่ได้ก็ตรงผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่ยังทำตัวเป็น “ไอ้เข้ขวางคลอง” คอยถ่วงความเจริญของประเทศ
ไม่รู้เมื่อไหร่จะกลับตัวกลับใจ ลองดูตัวอย่าง “วัยโจ๋” เผื่อจะหูตาสว่างคิดทำอะไรดีๆ เพื่อประเทศชาติกันบ้าง..!!!

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก