ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

"เปิดโลกอาชีพและการมีงานทำสู่ประชาคมอาเซียน" ณ จังหวัดพะเยา

วันที่ลงข่าว: 24/01/18

          ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เปิดโลกอาชีพและการมีงานทำสู่ประชาคมอาเซียน" เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน สำหรับอาชีพที่กำลังจะมาถึงเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต โดยบรรยากาศวันแรกของการจัดงานเป็นไปอย่างคึกคัก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาจัดงาน “เปิดโลกอาชีพและการมีงานทำสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคมนี้ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา วันแรกมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาเป็นจำนวนมาก วันนี้ (23 ม.ค.61) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน “เปิดโลกอาชีพและการมีงานทำสู่ประชาคมอาเซียน”

          ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ภายในศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ด้านอาชีพและการมีงานทำ สร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยบรรยากาศวันแรกของการจัดงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักเรียน นักศึกษา ผู้พิการ คนหางาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก นายสหัส ทองสาริ จัดหางานจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้โลกของอาชีพที่หลากหลายในสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การศึกษา เศรษฐกิจปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งได้รับการแนะแนวอาชีพที่ถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและเป็นแนวทางการเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกแนวทางการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นการพัฒนาบุคลากรในการเตรียมความพร้อม เพื่อการประกอบอาชีพที่มั่นคงในอนาคตต่อไป

          สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสาธิตการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพระยะสั้น , การลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ , บริการแนะแนวอาชีพ ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ , บริการให้คำปรึกษาด้านกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน , การตอบปัญหาอาชีพ , การประกวดแข่งขันทักษะอาชีพการร้องเพลงลูกทุ่งและการทำอาหาร , นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา , การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านแรงงานนอกระบบ สินค้า OTOP , การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด , และการรับสมัครงานในประเทศ ซึ่งมีนายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งตำแหน่งงานว่างเข้าร่วม จำนวน 213 ตำแหน่ง 1,632 อัตรา และมีนายจ้างจำนวน 10 แห่ง มารับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ผู้สมัครงานภายในงาน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก