ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
61 "วชช.ปลุกจิตอาสาวัยโจ๋ทำความดีเพื่อสังคม"ภูมิคุ้มใจ"รับอาเซียน" 439
62 "สนธิรัตน์" ระบุ การหารือด้านการค้าการลงทุนกับอังกฤษ และอียู จะเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้นักลงทุนไทย 135
63 "สมคิด"ประชุมมอบนโยบายผลักดันไทยเป็น"ฮับ"ท่องเที่ยวอาเซียน 345
64 "เปิดโลกอาชีพและการมีงานทำสู่ประชาคมอาเซียน" ณ จังหวัดพะเยา 210
65 'ค่ายผู้นำอาเซียน'รู้เขารู้เรา เตรียมเด็กไทยสู่เออีซี 496
66 'วิษณุ'แนะรู้วัฒนธรรม9ปท.สู่อาเซียน 534
67 10 ชาติอาเซียนร่วมปฏิญญายอกยาการ์ตาใช้มิติวัฒนธรรมสร้างสันติภาพ พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในเวทีโลกตลอดปีหน้า 135
68 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ผนึกความร่วมมือพัฒนาภาคการประมงในภูมิภาค ผ่านเวทีประชุมนโยบายประมงอาเซียนระหว่างประเทศ ร่วมกันพัฒนาการประมงอาเซียนให้ยั่งยืน พร้อมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 181
69 3 ชาติอาเซียน ผลักดันเปิดเส้นทางเดินเรือเลียบชายฝั่งทะเล เสริมศักยภาพการค้า ขนส่ง ท่องเที่ยวบนระเบียงเศรษฐกิจ EEC 115
70 4 หน่วยงาน ร่วมมือพัฒนาทักษะความรู้ในการทำงานให้กับพนักงานขับรถแท็กซี่นำร่องที่ให้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ 178
71 6 สถาบันการศึกษาจากประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงานแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม จังหวัดสตูล 255
72 6 หน่วยงานภาครัฐเตรียมจัด 3 งานใหญ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์อาเซียน เบื้องต้นมี 7 ประเทศอาเซียนเข้าร่วม 304
73 AEC คืบหน้าแค่ไหน?? 372
74 BOI เตรียมจัดงาน ซับคอนไทยแลนด์ 2018 (SUBCON Thailand) ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคมนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา 134
75 ITAP สวทช.-สภาหอการค้าฯ อวดโฉมผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทย ที่ได้รับมาตรฐาน ThaiGAP ในงาน THAIFEX 2017 311
76 JICA ให้การสนับสนุนศูนย์ CITC พัฒนาศักยภาพบุคลากรในไทยและอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 279
77 ก.ท่องเที่ยวฯ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดงาน CLMVT Forum 2016 สนับสนุนการลงทุนในระดับภูมิภาคอาเซียน 304
78 ก.พ. กำหนดเกณฑ์สอบภาษาอังกฤษเข้ารับราชการเริ่มใช้ปี ๒๕๕๗ 367
79 ก.ศึกษาธิการ แจงการเปิดเทอมสามารถทำได้โดยเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมเฉพาะหลักสูตรเป็นกรณี 271
80 ก.เกษตรฯ ชี้สินค้าเกษตรไทยส่งออกอาเซียน ปี 2560 ได้เปรียบดุลการค้ากว่า 2 แสนล้านบาท คาดทิศทางปี 61 ยังสดใส เน้นรักษามาตรฐานและเพิ่มคุณภาพผลผลิต สร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก 208

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก