ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
61 "วชช.ปลุกจิตอาสาวัยโจ๋ทำความดีเพื่อสังคม"ภูมิคุ้มใจ"รับอาเซียน" 404
62 "สนธิรัตน์" ระบุ การหารือด้านการค้าการลงทุนกับอังกฤษ และอียู จะเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้นักลงทุนไทย 110
63 "สมคิด"ประชุมมอบนโยบายผลักดันไทยเป็น"ฮับ"ท่องเที่ยวอาเซียน 322
64 "เปิดโลกอาชีพและการมีงานทำสู่ประชาคมอาเซียน" ณ จังหวัดพะเยา 186
65 'ค่ายผู้นำอาเซียน'รู้เขารู้เรา เตรียมเด็กไทยสู่เออีซี 462
66 'วิษณุ'แนะรู้วัฒนธรรม9ปท.สู่อาเซียน 490
67 10 ชาติอาเซียนร่วมปฏิญญายอกยาการ์ตาใช้มิติวัฒนธรรมสร้างสันติภาพ พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในเวทีโลกตลอดปีหน้า 107
68 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ผนึกความร่วมมือพัฒนาภาคการประมงในภูมิภาค ผ่านเวทีประชุมนโยบายประมงอาเซียนระหว่างประเทศ ร่วมกันพัฒนาการประมงอาเซียนให้ยั่งยืน พร้อมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 157
69 3 ชาติอาเซียน ผลักดันเปิดเส้นทางเดินเรือเลียบชายฝั่งทะเล เสริมศักยภาพการค้า ขนส่ง ท่องเที่ยวบนระเบียงเศรษฐกิจ EEC 82
70 4 หน่วยงาน ร่วมมือพัฒนาทักษะความรู้ในการทำงานให้กับพนักงานขับรถแท็กซี่นำร่องที่ให้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ 151
71 6 สถาบันการศึกษาจากประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงานแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม จังหวัดสตูล 228
72 6 หน่วยงานภาครัฐเตรียมจัด 3 งานใหญ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์อาเซียน เบื้องต้นมี 7 ประเทศอาเซียนเข้าร่วม 284
73 AEC คืบหน้าแค่ไหน?? 343
74 BOI เตรียมจัดงาน ซับคอนไทยแลนด์ 2018 (SUBCON Thailand) ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคมนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา 110
75 ITAP สวทช.-สภาหอการค้าฯ อวดโฉมผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทย ที่ได้รับมาตรฐาน ThaiGAP ในงาน THAIFEX 2017 286
76 JICA ให้การสนับสนุนศูนย์ CITC พัฒนาศักยภาพบุคลากรในไทยและอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 248
77 ก.ท่องเที่ยวฯ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดงาน CLMVT Forum 2016 สนับสนุนการลงทุนในระดับภูมิภาคอาเซียน 280
78 ก.พ. กำหนดเกณฑ์สอบภาษาอังกฤษเข้ารับราชการเริ่มใช้ปี ๒๕๕๗ 332
79 ก.ศึกษาธิการ แจงการเปิดเทอมสามารถทำได้โดยเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมเฉพาะหลักสูตรเป็นกรณี 247
80 ก.เกษตรฯ ชี้สินค้าเกษตรไทยส่งออกอาเซียน ปี 2560 ได้เปรียบดุลการค้ากว่า 2 แสนล้านบาท คาดทิศทางปี 61 ยังสดใส เน้นรักษามาตรฐานและเพิ่มคุณภาพผลผลิต สร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก 185

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก