ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 22 นครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรมพนักงานทำความสะอาดส่วนกลาง ยกระดับฝีมือให้มีมาตรฐานระดับอาเซียน ผู้ผ่านการอบรมได้ใบรับรอง ทำงานได้ใน 10 ชาติสมาชิกอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 29/05/17

       นางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมมา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 22 นครศรีธรรมราช กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ และผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ จัดทำหลักสูตรที่อิงกับสมรรถนะอาเซียน ฝึกอบรมให้พนักงานทำความสะอาดส่วนกลาง เป็นการอบรมตามสมรรถนะ ร่วมวิชาชีพของอาเซียน ที่เป็นความร่วมมือของสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมพนักงานทำความสะอาดส่วนกลาง อยู่ใน 32 ตำแหน่งงานของด้านการท่องเที่ยว จาก 5 โรงแรม รวม 20 คน ป็นเวลา 30 ชั่วโมง ที่ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

"ประโยชน์จากการฝึกอบรม สามารถนำไปใช้ในการสมัครเพื่อประเมินสมรรถนะร่วมวิชาชีพอาเซียน ถ้าผ่านการประเมิน สามารถจะไปทำงานในประเทศอาเซียนได้ ในตำแหน่งงาน ที่เรียกว่าเป็นการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานฝีมือ ไปทำงาน และเป็นการช่วยกันการแย่งงานคนของเรา กรณีที่คนในประเทศอาเซียนได้รับการอบรม เพื่อรองรับการที่คนในประเทศอื่น จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย"

       ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 22 นครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า ลูกค้าที่มาพักที่โรงแรม ต้องการได้รับบริการที่ดี จะใช้เวลาส่วนใหญ่ ในห้องพัก ก่อนออกไปท่องเที่ยว จะสอบถามแม่บ้านในหลาย ๆ เรื่อง มองว่าพนักงานแม่บ้านมีความสำคัญ ช่วยสร้างความประทับใจให้ลูกค้าที่เข้าพักได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก