ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ร่วมลุ้นประกวดโครงงานวิทย์ระดับอาเซียน 25-27 ก.ค.

วันที่ลงข่าว: 26/07/16

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัด “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2” (The 2nd ASEAN Student Science Project Competition) เวทีการประกวดทางวิทยาศาสตร์ระดับสากล ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนมาร่วมแข่งขันและแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 25 – 29 ก.ค.นี้ ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

       

       นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนว่า เดิมเวทีนี้เกิดขึ้นจากการหารือระหว่าง อพวช. กับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทั้งสองหน่วยงานมีความมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนในกลุ่มอาเซียนได้มีเวทีประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เทียบเท่างานประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับโลก และหากประสบความสำเร็จตามเป้าหมายก็จะก่อให้เกิดกระแสความตื่นตัวที่ยั่งยืนต่อไป

       

       “การประกวดโครงงานนี้จึงเป็นอีกกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้อาเซียนรวมเป็นหนึ่ง ขณะเดียวกัน กิจกรรมนี้ยังส่งเสริมให้เยาวชนอาเซียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์แนวคิดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปบูรณาการแก้ไขปัญหาได้ในชีวิตประจำวัน ในประเทศของตน ตลอดจนในภูมิภาคอาเซียนได้” นางกรรณิการ์กล่าว

       

       จากการประกวดครั้งแรกเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา นางกรรณิการ์ระบุว่า มีประเทศสมาชิกอาเซียนส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 7 ประเทศ ซึ่งถือเป็นผลงานที่น่าพอใจสำหรับการจัดงานเป็นปีแรก และสำหรับการประกวดฯ ในครั้งที่ 2 นี้ มีประเทศสมาชิกให้ความสนใจส่งเยาวชนและครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม รวมแล้วกว่า 100 คน จาก 8 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมาร์ ลาวและไทย

       

       “สำหรับการประกวดจะแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และนวัตกรรรมสร้างสรรค์ (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) ซึ่งเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ล้วนมีประสบการณ์ในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ หรือเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น ดังนั้น ในการตัดสินการประกวดจึงใช้มาตรฐานระดับสากลเป็นเกณฑ์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการตัดสินการประกวดโครงงานมาเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้”

       

       ด้าน รศ.ดร.ธารารัตน์ ศุภศิริ อุปนายกสมาคมฝ่ายประชุมวิชาการและกิจกรรมสาขา (ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเสริมว่านอกจากเยาวชนของอาเซียนจะได้นำผลงานวิทยาศาสตร์มาร่วมประกวดแล้ว พวกเขายังได้มาร่วมใช้ชีวิตในรูปแบบกิจกรรมค่ายกันที่ อพวช. ที่เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมมีกิจกรรมและการบรรยายต่างๆ เพื่อให้ความรู้จากนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของไทย

       

       “นอกจากนี้ ยังมีการแสดงที่จะสร้างความประทับใจซึ่งสอดแทรกวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และสถานที่สำคัญต่างๆ ของไทย ซึ่งเราเชื่อว่ากิจกรรมทั้งหมดนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนอาเซียน และสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับภูมิภาคนี้ได้ต่อไป”

       

       โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 25 - 29 ก.ค.นี้ ที่ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สำหรับเยาวชนไทยหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ประกวด สามารถเข้าชมได้ในวันศุกร์ที่ 29 ก.ค.59 พร้อมลุ้นการประกาศผลการประกวดโครงงาน ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 -11.00 น.

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก