ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สร้างครูก่อสร้างรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายลงทุนรับเออีซี

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

กระทรวงแรงงานปั้นครูฝึกภาคก่อสร้าง ๓๐๐ คน รับมืออสังหาริมทรัพย์ ขยายลงทุนเอื้อให้ชายแดนเติบโต

นายวิษณุ ปาณวรา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร) เปิดเผยว่า ในปี ๒๕๕๗ นี้ กรม ฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัท แซงโกแบ็ง เวเบอร์ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและฝึกอบรมทักษะการก่อสร้าง เพื่อยกระดับครูสอนทักษะฝีมือด้านการก่อสร้างทั่วประเทศ ๙ รุ่น รุ่นละไม่ต่ำกว่า ๓๐ คน หรือเกือบ ๓๐๐ คน ด้วยการอบรมทักษะการก่ออิฐมวลเบาและทำกันซึมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

“หากแรงงานมีทักษะก่ออิฐมวลเบาจะช่วยให้การก่อสร้างดำเนินไปได้เร็วขึ้น ๓ เท่า เพราะอิฐมวลเบากินพื้นที่ ๓ ตารางเมตร (ตรม. ถ้าเทียบจำนวนที่เท่ากับอิฐมอญทั่วไปที่กินพื้นที่แค่ ๑ ตรม. ทักษะดังกล่าวจำเป็นอย่างมากในยุคที่แรงงานขาดแคลนและกำลังจะมีการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” นายวิษณุกล่าว

การอบรมดังกล่าวประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวม ๖ ชั่วโมง ต่อรุ่น ฝึกอบรมใน ๙ จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน สมุทรปราการ ระยอง นนทบุรี ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

นายวิษณุกล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้กรม ฯ ยังได้รับงบประมาณจาก กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๑๕ ล้านบาท มาดำเนินโครงการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานให้กับประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี ได้แก่กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม เนื่องจากประเทศดังกล่าวต้องการให้ไทยช่วยพัฒนาฝีมือคนในประเทศด้านต่าง ๆ เช่น ช่างฝีมือยานยนต์

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการก่อสร้างเกิดขึ้นมาก โดยเฉพาะในหัวเมืองชายแดน เช่น เชียงใหม่ อุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัย และศูนย์การค้าปลีกจำนวนมาก

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก