ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าวเรียง ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
101 พม.เชิญชวนประชาชนทำกิจกรรมเพื่อคนพิการ 10-20 เม.ย.นี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 258
102 พม.เร่งช่วยเหลือชายชราปั่นซาเล้งเก็บของเก่าเลี้ยงดูลูกชายพิการที่ จ.นนทบุรี และช่วยเด็กชายป่วยโรคไต และโรคแพ้ภูมิตัวเองดูแลแม่ที่นอนป่วยติดเตียง ที่ จ.สิงห์บุรี ข่าวประจำวัน 147
103 พมจ.กพ.จัดโครงการอบรม ’เสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน’ ข่าวประจำวัน 3
104 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการห่วงใยดูแลทุกข์สุขปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราขพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 1
105 พัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 333
106 พัทยาเดินหน้าสร้างสะพานลอยคนพิการให้เสร็จตามแผนปลายปีนี้ ข่าวประจำวัน 260
107 พาราลิมปิก ชวนคนไทยส่ง SMS เชียร์ ข่าวประจำวัน 170
108 ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ข่าวประจำวัน 195
109 ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเน้นบุคลากรมีทักษะพร้อมทำงานท่องเที่ยวอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 342
110 ภาครัฐจัดชุดฝึกทักษะให้เอกชนใช้ฝึกแรงงานกว่าล้านคน ข่าวประชาคมอาเซียน 291
111 ภาคเอกชนขอตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานีเน้นวิทย์-เทคโนโลยีสู่เออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 460
112 ม.ราชมงคลอีสานตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาทุกวิทยาเขต ข่าวประชาคมอาเซียน 316
113 มธ เปิดหลักสูตรตรีควบโทจัดการออกแบบ ข่าวประชาคมอาเซียน 336
114 มธ เปิดแพทย์/นิติอินเตอร์พร้อมรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 464
115 มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนส่งประวัติแม่เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล “แม่สู้ชีวิต” ข่าวประชาสัมพันธ์ 157
116 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้านำพา ๕ สาขาวิชาหลักสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 321
117 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำร่องจัดสอบวิชาชีพโลจิสติกส์ ข่าวประชาคมอาเซียน 367
118 มหิดลกับจุฬาฯ ของไทย ติดอันดับ ๑o มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 349
119 มุ่งมั่น! “น้องทาม” นำจักรยานพระราชทานสมัคร “ปั่นเพื่อพ่อ” - หญิงป่วยโปลิโอปั่น 3 ล้อ 40 กม.ลงชื่อคนแรก ข่าวประจำวัน 300
120 มูลนิธิ พอ.สว.-สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งฯ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง-ราชินี” ข่าวประจำวัน 502

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก