ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

วันที่ลงข่าว: 15/03/18

          วันที่่ 14 มี.ค. 61 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน โครงการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ จากนั้น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงวัตถุประสงค์การตรวจราชการ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน หรือผู้แทนรายงานผลดำเนินการ ตามประเด็นการตรวจราชการที่รับผิดชอบตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะฯ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานสามารถแก้ไขปัญหา และดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์

         หลังเสร็จการประชุม ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด อาทิ โครงการสงขลาปันสุขให้ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จุดที่ 1 กิจกรรมบูธช่อลำดวน ณ ร้านบูธช่อลำดวน บริเวณหน้าถ้ำ (ข้างร้านอีพีเบเกอรี่) หาดสมิหลา ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา , จุดที่ 2 กิจกรรมไกด์ช่อลำดวน ณ พิพิธภัณฑ์ธำมรงค์ (บ้านป๋าเปรม) บ้านเลขที่ 1 ถนนจะนะ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก