ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปัตตานีจัดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 30/05/16

  ปัตตานี - มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เดินทางมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ตามโครงการค่ายจิตอาสาแกนนำนักเรียน นิสิตนักศึกษาช่วยเหลือคนพิการในจังหวัดปัตตานี

       

       วันนี้ (27 พ.ค.) ที่กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี น.อ.สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมคณะ เดินทางมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการให้ผู้พิการในอำเภอหนองจิก ตามโครงการค่ายจิตอาสาแกนนำนักเรียน นิสิตนักศึกษาช่วยเหลือคนพิการในจังหวัดปัตตานี มีอุปกรณ์รถเข็นนั่ง จำนวน 15 คัน เตียงผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง เครื่องยกตัว จำนวน 1 เครื่อง เบาะลม จำนวน 1 อัน โดยมี น.อ.ชาตรี พรหมพันธกรณ์ รองผู้บังคับการทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 รับมอบ และมอบให้แก่ นายกุลประภัสสร์ บุณยเกียรติ ปลัดอาวุโสอำเภอหนองจิก นำไปมอบให้แก่ผู้พิการในอำเภอหนองจิก และในส่วนที่เหลือมอบให้แก่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี นำไปบำรุงรักษา พร้อมเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงรถเข็น อุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับคนพิการ

       

       ซึ่งโครงการดังกล่าว น.อ.สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี ประธานมูลนิธิ ได้ดำเนินการสร้างแกนนำอาสาสมัครผู้ช่วยคนพิการ นิสิตนักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตระหว่างกลุ่มคนพิการกับแกนนำนิสิตนักศึกษา ได้เรียนรู้การบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องต่อคนพิการผ่านการซ่อมรถเข็นสำหรับคนพิการ และเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการร่วมกัน

       

       ปัจจุบัน เกิดกลุ่มของนักเรียน นิสิต นักศึกษาแกนนำจิตอาสาจำนวนหนึ่ง และสามารถมอบรถเข็นให้แก่คนพิการในประเทศไทย และคนพิการในประเทศเพื่อนบ้านได้จำนวนมาก อีกทั้งยังคงมีสถานศึกษาที่มีความสนใจในโครงการต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการอีกจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

         

 

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก