ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
8261 จังหวัดนครสวรรค์ โดยสโมสรโรตารี่บางรักร่วมกับสโมสรโรตารี่นครสวรรค์มอบรถเข็นคนพิการให้กับผู้พิการ จำนวน 40 คัน ข่าวประจำวัน 390
8262 มอบเครื่องช่วยฟังโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตมอบหูทิพย์ให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 61 พรรษา ข่าวประจำวัน 390
8263 ๖ มหาวิทยาลัยไทยสนใจเปิดสอนวัฒนธรรมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 390
8264 สุดประทับใจ คนแพร่ตื่นเลือกตั้งท้องถิ่น-หญิงชราพิการยันกายเข้าคูหา ข่าวประจำวัน 390
8265 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2558 ข่าวประจำวัน 390
8266 ทึ่งสาวพิการแขนสู้ชีวิตเลี้ยงอีก4คน ข่าวประจำวัน 390
8267 นักเรียนไทย-กัมพูชาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ข่าวประชาคมอาเซียน 391
8268 กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ แก้ปัญหาการขับเคลื่อนบทบาทสตรีที่ยังขาดประสิทธิภาพ ข่าวประจำวัน 391
8269 ญี่ปุ่นจัดตั้งศูนย์พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มซีแอลเอ็มวีในไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 391
8270 จ.สกลนคร มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ข่าวประจำวัน 391
8271 จังหวัดพิษณุโลก จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิแก่เด็ก สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ ร่วมกับการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ข่าวประจำวัน 391
8272 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ข่าวสมัครงาน 391
8273 ตั้งเป้าปี 2556 ให้เด็ก ป.4 โรงเรียนเอกชนพูดภาษาอังกฤษได้ ข่าวประชาคมอาเซียน 391
8274 มธ เปิดหลักสูตรตรีควบโทจัดการออกแบบ ข่าวประชาคมอาเซียน 391
8275 สสจ.ชัยนาทเปิดตัว ทีมหมอครอบครัว สร้างมิติใหม่สุขภาพคนไทย ข่าวประจำวัน 391
8276 รับสมัครเจ้าหน้าที่ Online Service ข่าวสมัครงาน 391
8277 จ.มหาสารคาม เปิดศูนย์รองรับการฝึกอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการ ข่าวประจำวัน 391
8278 จังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ข่าวประจำวัน 392
8279 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ข่าวสมัครงาน 392
8280 โรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรมนำผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเข้าค่ายเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ข่าวประจำวัน 392

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก