ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ยโสธร ร่วมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2

วันที่ลงข่าว: 04/12/17

          นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมประชาสัมพันธ์จังหวัด , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , หอการค้ายโสธร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ร่วมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 ที่ Hall 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2560 โดยนำการแสดงประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก เปิดรายการแรกบนเวทีงาน Thailand Friendly Design Expo 2017 มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 ที่ Hall 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พร้อมชุดการแสดงต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ประกอบด้วย การฟ้อนแห่ดาว รำไฟตูมกาตราตรึง เซิ้งบั้งไฟ ฟ้อนแห่มาลัยข้าวตอก ฟ้อนเอ้หมอนขิด รำเที่ยวเมืองเกษตรอินทรีย์ของดีเมืองยศ โดยมีประชาชน นักท่องเที่ยวและสื่อมวลชน ที่ร่วมในงานให้ความสนใจเป็นอย่างดี พร้อมนี้ได้เปิดการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่บริเวณบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป ของดียโสธร ด้วย

โดยภายในงานมีองค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกว่า 120 องค์กร มีการแสดงผลงานและสินค้าเกี่ยวกับ Friendly Design รวมกว่า 200 บูธ อีกทั้งกระทรวงต่างๆ เข้าร่วมจัดงาน 10 กระทรวง มหาวิทยาลัยทั่วไทย 10 แห่ง และจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ 10 จังหวัด การนำเสนอนวัตกรรมล้ำยุค 10 อย่าง เครือข่ายองค์กรคนพิการและผู้สูงอายุ กว่า 10 องค์กร โดยมีมูลค่าการจัดงานรวมกว่า 30 ล้านบาท คาดว่าจะมีทั้งประชาชน นักธุรกิจ นักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้าชมงานมากกว่า 60,000 คน ซึ่งจะสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มมูลค่าธุรกิจการค้าได้กว่า 500 ล้านบาท

          สำหรับการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2017 มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลในครั้งนี้ เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีแนวคิดหลักในการจัดงานคือ รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิคนพิการ การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เพื่อการจัดแสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริการ และการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของคนพิการ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย "เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 19.00 น. ที่ Hall 1-2 ศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก