ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กกต.สงขลา กำหนดสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตและในเขตเลือกตั้งทั้ง 8 เขต พร้อมเตรียมหน่วยเลือกตั้งกลางคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ

วันที่ลงข่าว: 20/02/19

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา กำหนดสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตและในเขตเลือกตั้งทั้ง 8 เขต พร้อมเตรียมหน่วยเลือกตั้งกลางคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 

          นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต เลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขต ตลอดจนการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote โดยไม่ต้องกลับไปเลือกตั้งตามทะเบียนบ้าน และระบบจะปิดรับลงทะเบียนเที่ยงคืนวันนี้ (19 ก.พ. 62) โดยมีการกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 

          ทางสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ได้กำหนดสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งและในเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 โดยแบ่งเป็น 8 เขต ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา , เขตเลือกตั้งที่ 2 โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ , เขตเลือกตั้งที่ 3 โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เขตเลือกตั้งที่ 4 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสทิงพระ , เขตเลือกตั้งที่ 5 หอประชุมโรงเรียนควนเนียงวิทยา , เขตเลือกตั้งที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซี่ยน เทศบาลเมืองสะเดา , เขตเลือกตั้งที่ 7 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอนาทวี และเขตเลือกตั้งที่ 8 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

          ขณะที่ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย เขต 1 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา , เขต 2 หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ , เขต 3 โรงยิมเนเซี่ยมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ และศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอนาหม่อม , เขต 4 ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอระโนด , ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ , ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสทิงพระ , อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองม่วงงาม อำเภอสิงหนคร , เขต 5 ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร , หอประชุมโรงเรียนควนเนียงวิทยา , ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางกล่ , อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ , เขต 6 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพะตง (หลังเก่า) , ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง , ศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียนเทศบาลเมืองสะเดา , เขต 7 ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอนาทวี , ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย , อาคารสำนักงาน (หลังเก่า) เทศบาลตำบลสำนักขาม และเขต 8 ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอจะนะ , ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเทพา

          ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ได้อำนวยความสะดวกจัดหน่วยเลือกตั้งกลางคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ที่เลือกตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา อำเภอสะบ้าย้อย อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก