ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
1 ที่ประชุม รมว.ต่างประเทศระบุอาเซียนยังไม่พร้อมใช้เขตเวลาเดียวกันทั้งภูมิภาค ข่าวประชาคมอาเซียน 293
2 ท่องเที่ยวไทยเร่งขึ้นทะเบียนบุคลากรท่องเที่ยวอาเซียนพร้อมเคลื่อนย้ายเสรี ข่าวประชาคมอาเซียน 309
3 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเปิดหลักสูตรอาเซียนให้เรียนฟรี ข่าวประชาคมอาเซียน 377
4 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 13 ข่าวประชาคมอาเซียน 299
5 อุบลราชธานีพัฒนาความร่วมมือ เวียดนาม ไทย ลาว ข่าวประชาคมอาเซียน 285
6 ไทยเตรียมดันแนวคิดอาเซียนแหล่งผลิตอาหารที่ดีที่สุดของโลก ข่าวประชาคมอาเซียน 301
7 ไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา ข่าวประชาคมอาเซียน 303
8 สิงคโปร์ติดอันดับที่ 24 ดัชนีความสุขโลก และเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 323
9 หวั่นรวมอาเซียนต้องรับมือโรคเพิ่ม ข่าวประชาคมอาเซียน 403
10 จะเอาตัวรอดใน"อาเซียน"อย่างไร? เมื่อความท้าทายบัณฑิตใหม่ ไม่ใช่แค่"ภาษาอังกฤษ" ข่าวประชาคมอาเซียน 468
11 อัพเกรดแรงงาน10อุตสาหกรรมรับมือเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 488
12 หนุนเครือข่ายนศ.อาเซียน หลอมเออีซีเป็นหนึ่งเดียว : โดย...ธรรมรัช กิจฉลอง ข่าวประชาคมอาเซียน 558
13 ศธ.เต้นครูสอน"เออีซี"แค่แต่งกาย-ที่ตั้ง ข่าวประชาคมอาเซียน 449
14 'วิษณุ'แนะรู้วัฒนธรรม9ปท.สู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 434
15 บทบาท“ผู้นำนักศึกษา”รุ่นใหม่ เตรียมพร้อมสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 526
16 วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษา ข่าวประชาคมอาเซียน 498
17 ทิศทางการศึกษาของไทยในบริบทประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 513
18 มทร.อีสานเปิดประตูสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 478
19 ควรรู้หน้าที่พลเมืองอาเซียน แนะครูสังคมบูรณาการสอน ข่าวประชาคมอาเซียน 773
20 มรม.ติดดาบบุคลากรภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 410

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก