ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา

วันที่ลงข่าว: 24/04/15

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมการประชุมในระดับรัฐมนตรีเอเชีย - แอฟริกา ที่กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย ร่วมกับรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงอีกกว่า 100 ประเทศ และเขตเศรษฐกิจ เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในทุกด้านในระดับทวีปร่วมกัน โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนใหม่ทางยุทธศาสตร์ระหว่างเอเชียและแอฟริกา

 

ในโอกาสนี้ พลเอก ธนะศักดิ์ ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมและยืนยันว่า ไทยมีความพร้อมร่วมมือด้านการพัฒนาและความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งปันแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลในประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งการค้า การลงทุน และความร่วมมือที่จะนำองค์ความรู้จากไทยในรูปแบบของบุคลากร และทุนการศึกษาทางวิชาการให้แก่เนปาลเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนกับประชาชนด้วย 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก