ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวีดิทัศน์ตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อรายการ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
21 รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ทบทวนความรู้ ชุด Tutor Channel O-NET สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4 542
22 รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ทบทวนความรู้ ชุด Tutor Channel O-NET สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 1 546
23 อยู่ดีมีสุข สคช. กศน. ม. ต้น (มีภาษามือ) 630
24 สุขศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1) (มีภาษามือ) 701
25 เพื่อชีวิตกับวิทยาศาสตร์ 707
26 เสริมสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 727
27 คณิตศาสตร์ ดินแดนมหัศจรรย์ 741
28 วีดิทัศน์ชุด เศรษฐศาสตร์(มีภาษามือ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 851
29 โลก สิ่งแวดล้อม และเอกภพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชุด "โลก สิ่งแวดล้อม และเอกภพ" (มีภาษามือ) 919
30 เสริมสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 980
31 หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 981
32 เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ชุด หมู่บ้านช่างสังสัย 1,011
33 คณิตศาสตร์น่ารู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชุด "คณิตศาสตร์น่ารู้" (มีภาษามือ) 1,064
34 หมวดวิชาพัฒนา สังคมและชุมชน ม. ต้น (มีภาษามือ) 1,117
35 คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 1-6 4,758

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก