ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวีดิทัศน์ตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อรายการ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
21 รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ทบทวนความรู้ ชุด Tutor Channel O-NET สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 1 480
22 รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ทบทวนความรู้ ชุด Tutor Channel O-NET สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4 494
23 อยู่ดีมีสุข สคช. กศน. ม. ต้น (มีภาษามือ) 544
24 สุขศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1) (มีภาษามือ) 644
25 เพื่อชีวิตกับวิทยาศาสตร์ 653
26 เสริมสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 657
27 คณิตศาสตร์ ดินแดนมหัศจรรย์ 677
28 วีดิทัศน์ชุด เศรษฐศาสตร์(มีภาษามือ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 758
29 โลก สิ่งแวดล้อม และเอกภพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชุด "โลก สิ่งแวดล้อม และเอกภพ" (มีภาษามือ) 839
30 เสริมสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 877
31 หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 909
32 เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ชุด หมู่บ้านช่างสังสัย 944
33 หมวดวิชาพัฒนา สังคมและชุมชน ม. ต้น (มีภาษามือ) 1,012
34 คณิตศาสตร์น่ารู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชุด "คณิตศาสตร์น่ารู้" (มีภาษามือ) 1,638
35 คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 1-6 4,529

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก