ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวีดิทัศน์ตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อรายการ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
21 รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ทบทวนความรู้ ชุด Tutor Channel O-NET สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 1 481
22 รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ทบทวนความรู้ ชุด Tutor Channel O-NET สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4 498
23 อยู่ดีมีสุข สคช. กศน. ม. ต้น (มีภาษามือ) 554
24 สุขศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1) (มีภาษามือ) 647
25 เพื่อชีวิตกับวิทยาศาสตร์ 660
26 เสริมสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 663
27 คณิตศาสตร์ ดินแดนมหัศจรรย์ 683
28 วีดิทัศน์ชุด เศรษฐศาสตร์(มีภาษามือ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 762
29 โลก สิ่งแวดล้อม และเอกภพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชุด "โลก สิ่งแวดล้อม และเอกภพ" (มีภาษามือ) 845
30 เสริมสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 882
31 หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 913
32 คณิตศาสตร์น่ารู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชุด "คณิตศาสตร์น่ารู้" (มีภาษามือ) 922
33 เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ชุด หมู่บ้านช่างสังสัย 951
34 หมวดวิชาพัฒนา สังคมและชุมชน ม. ต้น (มีภาษามือ) 1,020
35 คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 1-6 4,518

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก