ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อยู่ดีมีสุข สคช. กศน. ม. ต้น (มีภาษามือ)

 

วีดิทัศน์ เพื่อการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

 

วิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชุด อยู่ดีมีสุข


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
รายการวีดิทัศน์: อยู่ดีมีสุข สคช. กศน. ม. ต้น (มีภาษามือ)

รายการวีดิทัศน์

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก