ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1

วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา สำหรับบุคคลที่มความบกพร่องทางการได้ยิน

เสริมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา

หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1

จำนวน 12 ตอน

ภาพประกอบวีดิทัศน์หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก