ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
81 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 269
82 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 280
83 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 278
84 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 289
85 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 267
86 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 260
87 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 270
88 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 273
89 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 296
90 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 273
91 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 296
92 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” บทความ 29 กันยายน 2016 229
93 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 292
94 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ บทความ 22 กันยายน 2016 303
95 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 264
96 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” บทความ 6 กันยายน 2016 387
97 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 315
98 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 278
99 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 313
100 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 318

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก