ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
81 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” บทความ 8 มีนาคม 2018 434
82 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน 2560 บทความ 7 มีนาคม 2018 446
83 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2018 349
84 การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการศึกษา บทความ 21 กุมภาพันธ์ 2018 372
85 “ครูกับเด็กพิการ” บทความ 14 กุมภาพันธ์ 2018 421
86 กังวลไหม หุ่นยนต์ “บอสตันไดนามิกส์” เปิดประตูให้เพื่อนได้แล้ว บทความ 14 กุมภาพันธ์ 2018 437
87 การพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บทความ 7 กุมภาพันธ์ 2018 387
88 นานาสาระ การเรียนรู้ทักษะการปรับตัวในสังคม บทความ 26 มกราคม 2018 334
89 นวัตกรรมคืนอวัยวะ บอกลาความพิการ บทความ 26 มกราคม 2018 578
90 Space Walker อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน บทความ 19 มกราคม 2018 755
91 “การจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา จ.นครพนม” บทความ 18 มกราคม 2018 408
92 7แอปพลิเคชันช่วยเหลือคนพิการ บทความ 17 มกราคม 2018 804
93 สถาบันทันตกรรมนำเด็นทัลแพลตฟอร์มให้บริการทำฟันผู้ป่วยเก้าอี้ล้อเลื่อน บทความ 10 มกราคม 2018 351
94 บริษัท ฮุนได เปิดตัวอุปกรณ์ช่วยเดินให้ผู้ป่วยอัมพาตให้สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง บทความ 9 มกราคม 2018 396
95 นานาสาระ : บริษัท ฮุนได เปิดตัวอุปกรณ์ช่วยเดินให้ผู้ป่วยอัมพาตให้สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง บทความ 9 มกราคม 2018 320
96 “การขับเคลื่อนงานของคนพิการทางสติปัญญา จ.ระยอง” บทความ 25 ธันวาคม 2017 422
97 นานาสาระ : ศาลอียู ประกาศคนที่มีรูปร่างอ้วนเป็นความพิการอย่างหนึ่ง บทความ 13 ธันวาคม 2017 446
98 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้หยุดที่ความพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2017 384
99 “สรุป 5 ข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ บทความ 30 พฤศจิกายน 2017 375
100 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของคนพิการ” บทความ 20 พฤศจิกายน 2017 340

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก