ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
81 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 145
82 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 154
83 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 180
84 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 177
85 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 151
86 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 157
87 blind buddy เพื่อคนตาบอด รถเมล์ ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป บทความ 20 มิถุนายน 2016 499
88 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” บทความ 14 มิถุนายน 2016 217
89 สถาบันสิรินธรฯ เปิดตัว “เครื่องฝึกทรงตัว” เครื่องเดียวในไทย ป้องกันผู้สูงอายุหกล้ม บทความ 14 มิถุนายน 2016 333
90 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” บทความ 3 มิถุนายน 2016 316
91 “วันเด็ก”ของหนู บทความ 31 พฤษภาคม 2016 181
92 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคนพิการ-สูงอายุ บทความ 27 พฤษภาคม 2016 363
93 “การตั้งศูนย์บริการคนพิการ” บทความ 26 พฤษภาคม 2016 187
94 โตโยต้าจับมือผู้สร้าง Segway ปัดฝุ่นโครงการวีลแชร์สมองกลขึ้นบันไดได้ บทความ 24 พฤษภาคม 2016 232
95 “Bike for Dad คนพิการ” บทความ 18 พฤษภาคม 2016 143
96 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” บทความ 16 พฤษภาคม 2016 138
97 เครือข่ายสังคมออนไลน์ บทความ 16 พฤษภาคม 2016 218
98 “ควันหลง Bike for Dad” บทความ 10 พฤษภาคม 2016 139
99 การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) บทความ 25 เมษายน 2016 180
100 เมื่อเด็กแอลดีเล่นเฟสบุ๊ก บทความ 25 เมษายน 2016 260

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก