ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
81 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 208
82 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 211
83 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 196
84 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 199
85 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 199
86 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 208
87 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 233
88 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 202
89 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 224
90 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” บทความ 29 กันยายน 2016 182
91 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 225
92 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ บทความ 22 กันยายน 2016 237
93 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 191
94 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” บทความ 6 กันยายน 2016 307
95 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 224
96 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 216
97 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 246
98 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 251
99 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 216
100 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 221

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก