ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
81 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 181
82 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 208
83 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 172
84 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 190
85 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” บทความ 29 กันยายน 2016 162
86 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 189
87 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ บทความ 22 กันยายน 2016 209
88 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 160
89 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” บทความ 6 กันยายน 2016 276
90 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 186
91 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 192
92 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 216
93 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 223
94 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 183
95 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 195
96 blind buddy เพื่อคนตาบอด รถเมล์ ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป บทความ 20 มิถุนายน 2016 555
97 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” บทความ 14 มิถุนายน 2016 254
98 สถาบันสิรินธรฯ เปิดตัว “เครื่องฝึกทรงตัว” เครื่องเดียวในไทย ป้องกันผู้สูงอายุหกล้ม บทความ 14 มิถุนายน 2016 378
99 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” บทความ 3 มิถุนายน 2016 364
100 “วันเด็ก”ของหนู บทความ 31 พฤษภาคม 2016 219

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก