ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
81 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 195
82 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 177
83 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 188
84 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 188
85 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 192
86 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 219
87 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 188
88 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 211
89 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” บทความ 29 กันยายน 2016 175
90 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 207
91 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ บทความ 22 กันยายน 2016 229
92 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 177
93 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” บทความ 6 กันยายน 2016 289
94 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 206
95 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 203
96 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 232
97 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 239
98 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 198
99 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 210
100 blind buddy เพื่อคนตาบอด รถเมล์ ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป บทความ 20 มิถุนายน 2016 581

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก