ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
81 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 245
82 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 252
83 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 239
84 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 233
85 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 236
86 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 246
87 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 266
88 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 243
89 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 264
90 “ผลของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่ลูกมีอาชีพตาม กม. จ้างงานคนพิการ ม.33 และ 35” บทความ 29 กันยายน 2016 213
91 “อ.ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” บทความ 29 กันยายน 2016 261
92 ตลาดงานคนพิการออนไลน์ บทความ 22 กันยายน 2016 268
93 “สภาพแวดล้อม” บทความ 22 กันยายน 2016 231
94 “กองทุนคนพิการที่ญี่ปุ่น” บทความ 6 กันยายน 2016 350
95 “การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา” บทความ 2 สิงหาคม 2016 275
96 “อาชีพขายตรง” บทความ 26 กรกฎาคม 2016 254
97 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 288
98 “การจ้างงานคนพิการของรัฐ” บทความ 7 กรกฎาคม 2016 287
99 “พระคุณครู”ตอนที่ 2 บทความ 28 มิถุนายน 2016 254
100 “พระคุณครู”ตอนที่ 1 บทความ 21 มิถุนายน 2016 263

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก