ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

ใครกำลังทดสอบใครกันแน่? ตอนที่ 2

031

คำแนะนำ 10 ประการในการจัดการกับพฤติกรรมก่อกวนของเด็กเล็กในระหว่างการทดสอบ

การป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

3. หมั่นชมเด็กในเรื่องที่ทำให้คุณพอใจบ่อย ๆ

คำชมนั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ...

ใครกำลังทดสอบใครกันแน่? ตอนที่ 1

084

คำแนะนำ 10 ประการในการจัดการกับพฤติกรรมก่อกวนของเด็กเล็กในระหว่างการทดสอบ

 

เด็กที่แสดงออกถึงพฤติกรรมก่อกวนอย่างรุนแรงนั้น อาจคิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่สูงในหมู่เด็กที่ถูกระบุให้เข้ารับการทดสอบ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก