ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขอเชิญชวนผู้ปกครองเด็กพิการที่มีฐานะยากจน สมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2558

วันที่ลงข่าว: 29/06/15

นายเจษฎา ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี ได้รับจัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2558 จำนวน 125 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 625,000 บาท ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวจะดำเนินการพิจารณาจัดสรรให้เด็กออทิสติกชนิดรุนแรงและยากจนมากเป็นอันดับแรก และพิจารณาเด็กพิการประเภทอื่นๆ เป็นลำดับต่อไป

 

ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนผู้ปกครองเด็กพิการที่มีฐานะยากจนในจังหวัดสระบุรี สมัครขอรับทุนฯ โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.saraburispecial.com

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก