ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สุรินทร์ เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” เพื่อหารายได้ ขยายบริการให้ผู้พิการทางสติปัญญา

วันที่ลงข่าว: 24/06/15

นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ตามที่ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งเมื่อปี 2505 เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ แก่ผู้พิการทางสติปัญญา ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ตลอดจนเผยแพร่วิธีการป้องกันเพื่อลดอัตราการเกิดภาวะปัญญาอ่อน ประกอบกับคล้ายวันก่อตั้งมูลนิธิฯ ครบ 53 ปี คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสติปัญญาครบวงจร ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก จึงร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 จัดรายการพิเศษ “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” เพื่อหารายได้ ขยายบริการให้ผู้พิการทางสติปัญญาให้ได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการดังกล่าว ในวันที่ 14 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 22.20 น. ถึง 00.15 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยบริจาคผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาถนนอโศก-ดินแดง บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ” หลายเลขบัญชี 056-1-00234-7

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก