ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การมอบทุนค่าพาหนะเดินทางให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ลงข่าว: 19/06/15

วันนี้ 18 มิถุนายน 2558 ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายฐานวัฒน์ ธนโชคชัยอนันต์ นายอำเภอยางตลาด และครอบครัว ได้มอบทุนค่าพาหนะเดินทางจำนวน 30 ทุนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท นายไพรัช กาญจนาศิริวรรณ ผู้จัดการห้างทองศรีฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ พร้อมครอบครัวมอบทุนค่าพาหนะจำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบทุนจากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 1,000 บาท และมอบทุนการศึกษาจาก เด็กหญิง พรพิมล บุญหล้า จำนวน 1 ทุนเป็นเงิน 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 42 ทุนเป็นเงิน 42,000 บาท ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อนำไปเป็นค่าพาหนะเดินทางจากบ้านมาร่วมกิจกรรมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะต้องเดินทางมาร่วมกิจกรรมและศึกษาเรียนรู้และเพื่อพัฒนาตนเอง

 

นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มีนักเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 323 คน นักเรียนแต่ละคนจะต้องเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น แต่ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่มีงบประมาณค่าพาหนะเดินทางให้ จึงเป็นปัญหากับผู้ปกครองและนักเรียนซึ่งส่วนหนึ่งมีฐานะยากจน จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินค่าพาหนะเดินทางแก่นักเรียนได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สอบถามรายละเอียดโทร. 0 4389 1405

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก