ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.อำนาจเจริญ ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2558

วันที่ลงข่าว: 02/07/15

นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ผู้พิการ จำนวน 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 68 ทุน เป็นเงิน 191,600 บาท ซึ่งมูลนิธิฯ ยังขาดเงินในการดำเนินงานจำนวนมาก โดยมูลนิธิฯ จะทำพิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับภาค ในเดือนกันยายนนี้ ดังนั้น จังหวัดอำนาจเจริญ จึงเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ตามกำลังศรัทธา ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 โดยสามารถแจ้งความจำนงได้ที่ สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ โทร. 045-523002

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก