ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรุณาตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

           ด้วยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ต้องการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ต่อไป ท่านสามารถตอบสอบถามได้ตาม link ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOdNaSMpmJVpKGZXOIiDqZ7M2KEwWj...
                                                                                                                                     ขอขอบพระคุณ
                                                                                                                        ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
                                                                                                                        ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ข่าว/บทความ แนะนำ

การแสวงหาเพื่อนและการจูงใจผู้คน: การสอนทักษะเรื่องปฏิกิริยาทางสังคม

การแสวงหาเพื่อนและการจูงใจผู้คน: การสอนทักษะเรื่องปฏิกิริยาทางสังคม

จอห์น เพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนในสาขาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้เข้าสอบสัมภาษณ์ งานเป็นจำนวนมาก  ทั้งๆที่เขาจบในสาขาที่มีความต้องการสูง  เขาก็ถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่า

เขาบอกฉันว่า เขาไปรับการสัมภาษณ์สายอยู่เนืองๆ  ดังนั้นเราจึงเริ่มต้นที่จะทำอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อให้ไปทันเวลา...

เรื่องโดยเด็กๆ: ความสามารถบางอย่าง

เรื่องโดยเด็กๆ: ความสามารถบางอย่าง

ฉันเกลียดโรงเรียนเพราะว่า ฉันเป็นโรคบกพร่องทางการอ่าน (Dyslexia) ฉันเกลียดทุกอย่างเกี่ยวกับมัน การเย้าแหย่ การจ้องมอง การกระซิบเมื่อฉันไม่สามารถอ่านออกเสียงดังๆ ในชั้นเรียน และแบบทดสอบซึ่งฉันได้แต่จ้องมองมันอย่างว่างเปล่า จนกระทั่งฉันอยู่เกรดสิบในที่สุดฉันจึงได้มีโอกาส
มิสซิสบี...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก