ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
201 อาเซียน และสถานทูตไทยทั่วโลกทุกแห่ง พร้อมลดธงอาเซียนลงครึ่งเสา ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 230
202 อาเซียน เตรียมจัดทำแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในอาเซียนและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในภูมิภาค 127
203 อาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ย้ำถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันต่อสู้กับโรคโควิด-19 59
204 อาชีวะ’ร่วมกับซีมีโอจัดประชุมผู้นำเยาวชนอาชีวะอาเซียน ครั้งที่ 1 288
205 อาชีวะไทย-ลาวปั้นเด็กช่างสู่ตลาดแรงงานอาเซียน 334
206 อาชีวะไทย-ลาวปั้นเด็กช่างสู่ตลาดแรงงานอาเซียน 353
207 อาชีวะไทย-ลาว ร่วมมือพัฒนาคนให้ภาคธุรกิจ 380
208 อาชีวะเอกชนไทยผนึก ๕ ประเทศตั้งสภาอาชีวศึกษา 378
209 อาชีวะเล็งเปิดหลักสูตรผลิตไกด์ จบได้ 3 ใบรับรองวิชาชีพทำงานในอาเซียนได้ 392
210 อาชีวะพัฒนาหลักสุตร EP ช่างอากาศยาน 329
211 อาชีวะฝึกอบรมช่วยคนด้อยโอกาสรับอาเซียน 404
212 อาชีวะผนึกอินโด-มาเลย์ร่วมพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี 346
213 อาชีวะดันนักศึกษาฝึกงานต่างแดน 530
214 อาชีวะจัดค่ายติวเข้มภาษาอังกฤษครูชนบท 411
215 อาชีวะ จัดพิธีปิดการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ที่สุพรรณ 246
216 อาชีวศึกษาไทย เร่งทำมาตรฐานอาชีวศึกษาร่วมชาติอาเซียน 452
217 อาชีวศึกษาออกหลักสูตร ปวส. อาชีวะใหม่รับตลาดอาเซียน 396
218 อากาศไม่เกี่ยว ทปอ. มีมติยัน′เปิดปิดตามอาเซียน′ - ชี้สอดคล้องสากล 422
219 อัพเกรดแรงงาน10อุตสาหกรรมรับมือเออีซี 615
220 อย. ติวเข้มตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 219

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก