ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แรงงานไทยเร่งผลงานใน ๖ เดือนสู่เส้นทางเออีซี

วันที่ลงข่าว: 15/07/15

เส้นทางสู่เออีซีอีก ๖ เดือนข้างหน้า ไทยจะเผชิญกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ซึ่งไทยมีอาชีพที่เปิดขึ้นทะเบียนระดับอาเซียนแล้ว ๒ วิชาชีพ คือ วิชาชีพวิศวกรและวิชาชีพสถาปนิก และ ๑ กลุ่มวิชาชีพ คือ กลุ่มวิชาชีพท่องเที่ยว

 

สำหรับกลุ่มวิชาชีพวิศวกรนั้น การุญ จันทรางศุ อุปนายกสภาวิศวกร  เปิดเผยว่า ไทยมีผุ้ได้รับใบรับรองเป็นวิศวกรอาชีพอาเซียน (ACPE) แล้วจำนวน ๒๔ คน โดยสภาตั้งเป้าหมายให้ภายในสิ้นปีนี้ สามารถได้ใบรับรองจากคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับอาเซียน เพิ่มเป็น ๑๐๐ คน

 

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่สภาจะผลักดันให้มาขึ้นทะเบียนใน ๑๐๐ คนแรกก่อนคือกลุ่มวิศวกรด้านการก่อสร้างและวิศวกรด้านพลังงาน โดยสภาได้เชิญชวนบริษัทที่มีวิศวกร ๒ กลุ่มดังกล่าว เข้าร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ “ทำไมวิศวกรไทยต้องเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน” ในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อสร้างความตระหนักแก่วิศวกรกลุ่มดังกล่าว

 

นอกจากนี้ ยังได้ว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาโอกาสของวิศวกรไทยบุกตลาดประเทศในกลุ่มซีแอลเอ็มวี ได้แก่กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม โดยมุ่งเน้นศึกษาโอกาสของวิศวกรในธุรกิจก่อสร้าง และวิศวกรในธุรกิจพลังงาน คาดว่าการศึกษาวิจัยจะเสร็จสิ้นก่อนสิ้นปี ๒๕๕๘ และเป็นแนวทางให้แก่วิศวกรทั้งสองกลุ่มได้

 

ขณะที่บุคลากรกลุ่มแพทย์นั้น นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ระบุว่า กลุ่มแพทย์ไทยมีความพร้อมเคลื่อนย้ายเสรี แต่เชื่อว่าจะไม่ออกไปทำงานต่างประเทศมากนัก เพราะค่าตอบแทนในประเทศอื่นไม่จูงใจ ขณะที่การเตรียมการรองรับแพทย์จากต่างประเทศเข้ามานั้น อยู่ระหว่างการแก้ไขเกณฑ์การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง และกำลังหาวิธีให้แพทย์ต่างประเทศเข้ามาเฉพาะตำแหน่งที่ไทยมีความต้องการ

 

สำหรับบุคลากรกลุ่มวิชาชีพท่องเที่ยวนั้น จิราภรณ์ พรมมะหา รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเทียวและกีฬา บอกว่าเป้าหมายของกระทรวงคือ มีบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวของไทย ๔ จาก ๖ แผนก ได้แก่แผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับ แผนกการผลิตอาหาร และแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ขึ้นทะเบียนระดับอาเซียนจำนวน ๗,๕๐๐ – ๑๐,๐๐๐ คน

 

ก่อนหน้านี้ไทยขึ้นทะเบียนบุคลากรแผนกแม่บ้านไปแล้ว ๒,๕๕๐ คน ขณะที่อินโดนีเซียขึ้นทะเบียนไปแล้วกว่า 1 หมืนคน ฟิลิปปินส์ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า ๔,๐๐๐ คน ไทยจะเร่งพิจารณาใบอนุญาตดำเนินการศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ประเมินผลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงครึ่งปีหลัง

ที่มาของข่าว http://dlfeschool.in.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก