ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียงจากน้อยไปมาก จำนวนผู้เข้าชม
101 เสนอราชการปรับโครงสร้างและเพิ่มงบวิจัยรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 357
102 ไทยช่วยฝึกหมอเพื่อนบ้านอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 348
103 รมช.พาณิชย์ เผย ที่ประชุมรัฐมนตรีชาติสมาชิก RCEP ย้ำเดินหน้าให้สรุปผลเจรจาการค้าเสรีภายในปี 2561 พร้อมตั้งแผนงานโรดแมปขับเคลื่อนการเจรจาต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ข่าวประชาคมอาเซียน 195
104 ปั้นเด็กเป็นพลเมืองอาเซียนโรงเรียน'ห้วยหว้าวิทยาคม ข่าวประชาคมอาเซียน 334
105 อุทยานการเรียนรู้หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดให้บริการ “Shuttle Bus” ฟรี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในหาดใหญ่ ข่าวประชาคมอาเซียน 279
106 พม.ร่วมกับมูลนิธิทูตอารยสถาปัตย์ฯ และสสส. จัดงาน “การรวมพลังขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ทั่วไทย สู่ผู้นำในภูมิภาคอาเซียน” ข่าวประชาคมอาเซียน 345
107 ไทยเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับอินเดีย และความร่วมมือในทุกมิติ พร้อมขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ข่าวประชาคมอาเซียน 188
108 'วิษณุ'แนะรู้วัฒนธรรม9ปท.สู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 519
109 จ.นราธิวาส แถลงข่าวจัดเดินวิ่งการกุศลเพื่อเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 Menara Run for Kids 2019 ช่วยเหลือเด็กกำพร้าด้อยโอกาสและผู้พิการ กว่า 4 พันคน ข่าวประชาคมอาเซียน 115
110 กระทรวง พม. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เตรียมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางดำเนินงานอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ข่าวประชาคมอาเซียน 110
111 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับศูนย์อาเซียนจีนและมหาวิทยาลัยของจีน จัดสัมมนา The One-Day Tourism Seminar on "China-Ready" in Thailand เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีนด้านการท่องเที่ยวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ข่าวประชาคมอาเซียน 101
112 ม. ราชภัฏสุราษฎร์ธานีใช้แผนเอบีซีโปรแกรมก้าวสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 333
113 ไทยจัดประชุมวิชาการนานาชาติแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะระดับภูมิภาคอาเซียนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ข่าวประชาคมอาเซียน 236
114 กระทรวงพลังงาน เตรียมความพร้อมจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 พร้อมหารือความร่วมมือกรอบพลังงานอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 100
115 กรมวิชาการเกษตร จับมือ สกว. พัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอกสาขาสำคัญและขาดแคลน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 ข่าวประชาคมอาเซียน 298
116 กระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์ค่านิยมความเป็นไทย "ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ" พร้อมจัดงานวันเด็กประจำปี 2559 ข่าวประชาคมอาเซียน 424
117 ไทยเตรียมส่งทีมผู้แทนด้านเกษตรถกแผนความร่วมมือมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอาเซียน-จีน หวังขยายโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารอาเซียน-จีน ข่าวประชาคมอาเซียน 294
118 ไปดู ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร พัฒนาเด็กเข้าสู่เออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 444
119 โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเติบโตรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 447
120 ไทยฝึกแรงงานรายอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษและจังหวัดชายแดน ข่าวประชาคมอาเซียน 405

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก