ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8161 จังหวัดนครศรีฯ จัดงานนัดพบแรงงาน ลดปัญหาว่างงานและปัญหาขาดแคลนแรงงาน ข่าวประจำวัน 447
8162 ศธ.ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาชวนพูดอังกฤษ โวเป็นแหล่งเรียนรู้ทันสมัยบริการสืบค้นข้อมูล ข่าวประชาคมอาเซียน 414
8163 รัฐบาลพร้อมผลักดันคนพิการเป็นพลังสังคม ข่าวประจำวัน 334
8164 รบ.จัดโครงการส่งเสริมความเท่าเทียมคนพิการ ข่าวประจำวัน 441
8165 จังหวัดตรัง จัดประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 4 ข่าวประจำวัน 388
8166 จันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ ข่าวประจำวัน 394
8167 พมจ.สงขลา จัดโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ข่าวประจำวัน 365
8168 สมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2556 ข่าวสมัครงาน 411
8169 ทำเนียบเนรมิตทางเพื่อคนพิการ ข่าวประจำวัน 330
8170 ร่วมกันรณรงค์พัฒนาให้เด็กกลุ่มอาการดาวน์เป็นที่ยอมรับในสังคม ข่าวประจำวัน 373
8171 พม.เอาใจผู้พิการเพิ่มช่องทางชำระเงินกู้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ข่าวประจำวัน 349
8172 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ ข่าวสมัครงาน 436
8173 บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงานธุรการ ข่าวสมัครงาน 517
8174 บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด ต้องการรับผู้ที่พอช่วยเหลือตัวเองได้ ข่าวสมัครงาน 541
8175 บจก.ไอ-เซิร์ฟ ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้ ข่าวสมัครงาน 560
8176 บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่(ประเทศไทย) ต้องการรับคนพิการทำงานดังนี้ ข่าวสมัครงาน 822
8177 มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนฺษย์ (Art For All) ต้องการรับคนพิการ หรือคนทั่วไปทำงาน ข่าวสมัครงาน 407
8178 โครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ข่าวประจำวัน 408
8179 เปิดโครงการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของร้านสะดวกซื้อ ข่าวประจำวัน 407
8180 อำนาจเจริญ มอบรถเข็นคนพิการให้กับผู้พิการ จำนวน ๒๐ คัน ข่าวประจำวัน 428

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก