ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8161 กระทรวงศึกษาเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนครูภาษา ข่าวประชาคมอาเซียน 355
8162 ส่งนักศึกษาสหกิจฝึกงานต่างประเทศ ข่าวประชาคมอาเซียน 351
8163 ญี่ปุ่นติวความรู้เออีซีแรงงานทั่วอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 366
8164 ไทยจัดงบประมาณเตรียมพร้อมรับอาเซียนในด้านการศึกษามากที่สุด ข่าวประชาคมอาเซียน 282
8165 ธรรมศาสตร์เตรียมคลอดหลักสูตรพยาบาลนานาชาติ ป.ตรี และ ป.เอก ข่าวประชาคมอาเซียน 391
8166 รามคำแหงเปิดสอนกฎหมายอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 441
8167 ม. ราชภัฏสุราษฎร์ธานีใช้แผนเอบีซีโปรแกรมก้าวสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 306
8168 กระทรวงแรงงานเร่งสร้างครูช่างฝีมือไฮเทค ข่าวประชาคมอาเซียน 436
8169 สถาบันภาษา ของจุฬา ฯ และของธรรมศาสตร์ร่วมมือด้านภาษาอังกฤษรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 312
8170 มหาวิทยาลัยเปิดในอาเซียนร่วมกันสร้างหลักสูตร ข่าวประชาคมอาเซียน 303
8171 กระทรวงต่างประเทศติวเข้มทูตเรียนรู้ข้อมูลอาเซียนถูกต้อง ข่าวประชาคมอาเซียน 313
8172 สร้างหลักสูตรทางไกลฝึกภาษาให้แรงงานไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 339
8173 คนเวียดนามสนใจเรียนภาษาไทยมากขึ้น ข่าวประชาคมอาเซียน 315
8174 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นผลิตบุคลากรรองรับการผลิตของญี่ปุ่นรับ อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 349
8175 การบินไทยเร่งเพิ่มนักบินก่อนขาดแคลนเมื่อเข้าอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 478
8176 ไทยตั้งศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 379
8177 ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยร่วมซีแอลเอ็มวี ข่าวประชาคมอาเซียน 363
8178 มธ ร่วมมือธุรกิจรถยนต์และธนาคารผลิตบัณฑิตวิศวกรรมยานยนต์ รับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 402
8179 ไทยเปิดภาคเรียนศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนเดิมในปี ๒๕๕๗ ข่าวประชาคมอาเซียน 329
8180 เสนอเปิดทีวี ๒ ภาษาเพิ่มทักษะอังกฤษเด็กไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 318

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก