ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
8081 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เตรียมจัดโครงการขาเทียม ดวงตาแจ่มใส ใส่ใจประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวประชาสัมพันธ์ 406
8082 กกต. ร่วมกับ ศธ. จัดทำหลักสูตรพิเศษโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ข่าวประจำวัน 406
8083 มหาวิทยาลัยของไทยเรียกร้องให้เปิดภาคการศึกษาแบบเดิม ข่าวประชาคมอาเซียน 407
8084 ขอเชิญชวนผู้ปกครองเด็กพิการที่มีฐานะยากจน สมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ 407
8085 รมช.สธ.นำหน่วยดูแลสุขภาพคนพิการ ผู้สูงอายุเมืองน่าน ข่าวประจำวัน 407
8086 โสตศึกษาเปิดค่ายติวเข้มกีฬาเทควันโด คาราเต้-โด และวูซูให้เด็กนักเรียนพิการหูหนวกก้าวสู่แชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ ปี 2556 ข่าวประจำวัน 407
8087 มูลนิธิขาเทียมใน“สมเด็จย่า”จัดตั้ง รง.ขาเทียมแห่งแรกภาคใต้ฝั่งอันดามัน ข่าวประจำวัน 407
8088 มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนฺษย์ (Art For All) ต้องการรับคนพิการ หรือคนทั่วไปทำงาน ข่าวสมัครงาน 408
8089 “สถาบันสุขภาพเด็ก” มุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง ยกระดับความเป็นเลิศด้านหัวใจพิการในเด็กระดับอาเซียน ข่าวประจำวัน 408
8090 4 องค์กรร่วมกับหน่วยงานราชการ อ.กุดจับ มอบสามล้อโยกคนพิการที่ อ.กุดจับ ข่าวประจำวัน 408
8091 รับสมัครงานคนพิการ ข่าวสมัครงาน 408
8092 โครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ข่าวประจำวัน 408
8093 กมธ.พัฒนาสังคมและกิจการเด็กฯ วุฒิสภา เตรียมจัดเสวนา ข่าวประจำวัน 409
8094 สำนักงานขนส่งจ.พะเยา มอบรถนั่งคนพิการ ให้กับผู้พิการ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน ข่าวประจำวัน 409
8095 “ไทย” เจ้าภาพจัดสัมมนา และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ข่าวประจำวัน 409
8096 เปิดโครงการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของร้านสะดวกซื้อ ข่าวประจำวัน 409
8097 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ปีการศึกษา 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ 410
8098 สมาคมผู้ผลิตอัญมณีจันทบุรีแถลงข่าวเปิดศูนย์ฝึกอัญมณีแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ข่าวประจำวัน 410
8099 กมธ.งบประมาณ พิจารณางบของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ โดยอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยืนยัน งบที่ได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับอาเซียน ข่าวประจำวัน 411
8100 ก.​ไอซีที ​เดินหน้าสร้าง​ความ​เท่า​เทียม​ในสังคม ​เร่งพัฒนา​การ​ให้บริ​การ ICT สำหรับคนพิ​การ ข่าวประจำวัน 411

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก