ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
8081 SuperSci : “ลองอ่านดู” เครื่องเปิดหนังสือช่วยคนพิการ ข่าวประจำวัน 372
8082 สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล เปิดรับคำขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ 373
8083 หัวใจไม่ท้อ ไร้แขนขา สติปัญญายังมี พระบารมีช่วยสานฝันเป็นจริง ข่าวประจำวัน 373
8084 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ในจังหวัดปทุมธานี 103 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ข่าวประจำวัน 373
8085 ไทยปรับระบบพัฒนากำลังคนอุตสาหกรรมรถยนต์ ข่าวประชาคมอาเซียน 373
8086 ไทย และฟิลิปินส์ร่วมมือแลกเปลี่ยนครู ข่าวประชาคมอาเซียน 373
8087 "โยกเยก" ม้าโยกสร้างสรรค์ให้เด็กพิการฝึกโยก ข่าวประจำวัน 374
8088 ขนส่ง จ.ตราด ขอเชิญผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน ขอรับความช่วยเหลือจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการดำรงชีพจากกองทุน กปถ. ข่าวประชาสัมพันธ์ 374
8089 เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ศูนย์ “ดูแลด้วยใจ ไปถึงบ้าน” ข่าวประชาสัมพันธ์ 374
8090 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับผู้ขอรับค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ข่าวประจำวัน 374
8091 จ.สมุทรปราการ จัดนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ข่าวสมัครงาน 374
8092 “ขาเทียมพระราชทาน” ร่วมกันสร้าง ร่วมกันส่งรอยยิ้ม ข่าวประชาสัมพันธ์ 374
8093 บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด มอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในการยังชีพรายละ17,000 บาท ในพื้นที่จังหวัดน่าน พะเยา อุตรดิตถ์ ข่าวประจำวัน 374
8094 กทม.จัดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในระดับสากล ข่าวประจำวัน 374
8095 เตรียมเปิดโรงเรียนมวยไทยลุมพินีรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 374
8096 กศน.เมืองชัยนาท ฝึกอาชีพคนพิการผลิต "รองเท้าสร้างอาชีพ" สร้างรายได้ลดภาระครอบครัว ข่าวประจำวัน 375
8097 ฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง จัดประชุมสัมมนาสถานประกอบการในพื้นที่ ให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ข่าวประชาคมอาเซียน 375
8098 จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ข่าวประจำวัน 375
8099 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ” ข่าวประชาสัมพันธ์ 375
8100 เทศบาลนครสงขลา กำหนดรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ 375

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก