ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจแทนพระองค์ ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันที่ลงข่าว: 12/10/17

        วันที่ 11 ต.ค. 60  เวลา 16.30 น. ที่หมู่บ้านปิยะมิตร 2 ตําบลตาเนาะแมเระ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอเบตง จำนวน 200 ถุง ด้วยทรงติดตามสถานการณ์และสภาพความเป็นอยู่ของพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดยะลาเสมอมา ทรงมีความห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎร และมีพระราชประสงค์บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

        นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เชิญพระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงให้นำความห่วงใยและกำลังใจมายังประชาชนทุกคน และมีพระราชประสงค์ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความสุขโดยทั่วกัน จากนั้นได้พบปะประชาชนที่มาเฝ้ารับ สอบถามความเป็นอยู่และเหตุการณ์ในปัจจุบัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก