ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังงหวัดอุตรดิตถ์จัดสรรเงินกว่า 2 แสนบาท จัดซื้อรถสามล้อโยกแจกจ่ายให้กับผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 11/04/16

ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 46 คน ซึ่งศุนย์ผู้พิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้พิการครั้งนี้ จำนวน 207,000 บาท เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้พิการได้มีโอกาสเคลื่อนไหวเหมือนกับคนปกติที่แขนขาแข็งแรงอันเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของผู้พิการ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้พิการทั้งสิ้น 18,258 คน หนึ่งในนี้ จำนวน 1,134 คน ที่มีความพิการซ้ำซ้อนมากกว่า 1 ประเภทอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก