หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระภาษาไทย

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 463
2 สมุดกิจกรรม ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 481
3 ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 501
4 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 510
5 แบบฝึกหัดทักษะปฏิสัมพันธ์ ชช. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 526
6 ภาษาไทย เล่ม 2 ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 527
7 สมุดกิจกรรม ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 528
8 ภาษาไทย เล่ม 1 ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 530
9 ประวัติวรรณคดี 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 566
10 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 576
11 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 580
12 ภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 587
13 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 589
14 วรรณสารศึกษา เล่ม 2 ม. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 598
15 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 602
16 ประวัติวรรณคดี 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 624
17 สารัตถะทักษสัมพันธ์ เล่ม 1 ม. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 634
18 ภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ม. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 643
19 วรรณสารศึกษา เล่ม 1 ม. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 654
20 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 668

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก