หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระภาษาไทย

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ทักษะภาษา ป. 5 ภาษาไทย 2544 2,250
2 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 584
3 ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 450
4 สมุดกิจกรรม ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 476
5 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 597
6 ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 493
7 สมุดกิจกรรม ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 521
8 แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ชั้น ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,278
9 ภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 581
10 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,698
11 ภาษาไทย เล่ม 2 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 663
12 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 2 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 840
13 ภาษาพาที ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,304
14 วรรณคดีลำนำ ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,375
15 ทักษะภาษา ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,383
16 ภาษาพาที ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,111
17 วรรณคดีลำนำ ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,689
18 ทักษะภาษา ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,568
19 วรรณกรรมปฏิสัมพันธ์ ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 734
20 แบบฝึกหัดทักษะปฏิสัมพันธ์ ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 679

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก