หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระภาษาไทย

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ทักษะภาษา ป. 5 ภาษาไทย 2544 2,218
2 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 570
3 ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 436
4 สมุดกิจกรรม ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 460
5 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 584
6 ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 479
7 สมุดกิจกรรม ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 504
8 แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ชั้น ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,254
9 ภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 568
10 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,682
11 ภาษาไทย เล่ม 2 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 646
12 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 2 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 826
13 ภาษาพาที ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,284
14 วรรณคดีลำนำ ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,355
15 ทักษะภาษา ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,334
16 ภาษาพาที ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,074
17 วรรณคดีลำนำ ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,638
18 ทักษะภาษา ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,511
19 วรรณกรรมปฏิสัมพันธ์ ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 715
20 แบบฝึกหัดทักษะปฏิสัมพันธ์ ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 664

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก