หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระภาษาไทย

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ทักษะภาษา ป. 5 ภาษาไทย 2544 2,111
2 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 544
3 ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 416
4 สมุดกิจกรรม ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 435
5 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 554
6 ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 453
7 สมุดกิจกรรม ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 477
8 แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ชั้น ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,209
9 ภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 539
10 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,643
11 ภาษาไทย เล่ม 2 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 611
12 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 2 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 790
13 ภาษาพาที ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,220
14 วรรณคดีลำนำ ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,303
15 ทักษะภาษา ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,240
16 ภาษาพาที ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,980
17 วรรณคดีลำนำ ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,515
18 ทักษะภาษา ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,405
19 วรรณกรรมปฏิสัมพันธ์ ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 670
20 แบบฝึกหัดทักษะปฏิสัมพันธ์ ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 625

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก