หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระภาษาไทย

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ทักษะภาษา ป. 5 ภาษาไทย 2544 2,031
2 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 537
3 ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 411
4 สมุดกิจกรรม ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 432
5 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 548
6 ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 445
7 สมุดกิจกรรม ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 469
8 แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ชั้น ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,196
9 ภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 532
10 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,635
11 ภาษาไทย เล่ม 2 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 605
12 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 2 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 779
13 ภาษาพาที ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,209
14 วรรณคดีลำนำ ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,278
15 ทักษะภาษา ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,166
16 ภาษาพาที ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,930
17 วรรณคดีลำนำ ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,458
18 ทักษะภาษา ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,318
19 วรรณกรรมปฏิสัมพันธ์ ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 650
20 แบบฝึกหัดทักษะปฏิสัมพันธ์ ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 617

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก