หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระภาษาไทย

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ทักษะภาษา ป. 5 ภาษาไทย 2544 2,344
2 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 609
3 ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 481
4 สมุดกิจกรรม ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 504
5 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 619
6 ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 523
7 สมุดกิจกรรม ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 545
8 แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ชั้น ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,314
9 ภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 609
10 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,747
11 ภาษาไทย เล่ม 2 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 697
12 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 2 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 871
13 ภาษาพาที ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,360
14 วรรณคดีลำนำ ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,437
15 ทักษะภาษา ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,491
16 ภาษาพาที ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,240
17 วรรณคดีลำนำ ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,825
18 ทักษะภาษา ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,698
19 วรรณกรรมปฏิสัมพันธ์ ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 802
20 แบบฝึกหัดทักษะปฏิสัมพันธ์ ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 732

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก