หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระภาษาไทย

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ทักษะภาษา ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,510
2 ทักษะภาษา ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,733
3 ทักษะภาษา ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 1,581
4 ทักษะภาษา ป. 5 ภาษาไทย 2544 2,362
5 ทักษะภาษา ป. 6 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 2,892
6 ประวัติวรรณคดี 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 601
7 ประวัติวรรณคดี 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 676
8 ภาษาพาที ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,371
9 ภาษาพาที ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,262
10 ภาษาพาที ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 2,082
11 ภาษาพาที ป. 5 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 1,962
12 ภาษาพาที ป. 6 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 1,628
13 ภาษาเพื่อพัฒนาการคิด ม. 6 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 1,316
14 ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร ม. 5 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 991
15 ภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ม. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 688
16 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 627
17 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 619
18 ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 488
19 ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 531
20 ภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 617

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก