ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย

ลำดับ ชื่อรายการ หมวดหมู่ จำนวนผู้เข้าชม
141 อาชีพอิสระ ตอนที่ 19 ทายาทนักปูกระเบื้อง ตอน 1 อาชีพ 247
142 อาชีพอิสระ ตอนที่ 20 ทายาทนักปูกระเบื้อง ตอน 2 อาชีพ 235
143 อาชีพอิสระ ตอนที่ 21 ทายาทนักปูกระเบื้อง ตอน 3 อาชีพ 276
144 อาชีพอิสระ ตอนที่ 22 การทำมะม่วงกวน อาชีพ 259
145 อาชีพอิสระ ตอนที่ 23 การทำหัวผักกาดหวาน อาชีพ 268
146 อาชีพอิสระ ตอนที่ 24 การทำมะม่วงดอง อาชีพ 265
147 อาชีพอิสระ ตอนที่ 25 การทำข้าเกรียบฟักทอง อาชีพ 261
148 อาชีพอิสระ ตอนที่ 26 การทำเต้าเจี้ยว อาชีพ 243
149 อาชีพอิสระ ตอนที่ 27 ลวดลายนั้นสำคัญไฉน อาชีพ 240
150 อาชีพอิสระ ตอนที่ 28 การทำผ้าบาติก ไม่ยากอย่างที่คิด อาชีพ 241
151 อาชีพอิสระ ตอนที่ 29 การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง อาชีพ 253
152 อาชีพอิสระ ตอนที่ 30 การม้วนและการดรายผม อาชีพ 273
153 อาชีพอิสระ ตอนที่ 31 การเกล้าผมและการถักเปีย อาชีพ 265
154 อาชีพอิสระ ตอนที่ 32 การทำอิฐบล็อกด้วยมือ อาชีพ 406
155 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ชุด ขนมปังและพาย ตอนที่ 1 แนะนำอุปกรณ์และวัตถุดิบการทำขนมปัง อาชีพ 364
156 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ชุด ขนมปังและพาย ตอนที่ 2 มัฟฟินและแพนเค้ก อาชีพ 316
157 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ชุด ขนมปังและพาย ตอนที่ 3 ขนมปังโฮลวีท อาชีพ 417
158 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ชุด ขนมปังและพาย ตอนที่ 4 ขนมปังฝรั่งเศส อาชีพ 430
159 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ชุด ขนมปังและพาย ตอนที่ 5 ขนมปังกระโหลกและขนมปังแซนวิช อาชีพ 370
160 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (มีภาษามือ) ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ชุด ขนมปังและพาย ตอนที่ 6 ขนมปังหมูหยองและขนมปังไส้กรอก อาชีพ 370

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก