ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อาชีพอิสระ ตอนที่ 19 ทายาทนักปูกระเบื้อง ตอน 1

รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาและคนพิการ  สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ชุด อาชีพอิสระ ตอนที่ 19 ทายาทนักปูกระเบื้อง ตอน 1

ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

 

ภาพประกอบวีดิทัศน์อาชีพอิสระ ตอนที่ 19 ทายาทนักปูกระเบื้อง ตอน 1


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

รับชมรายการผ่าน YouTube

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0