ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย

ลำดับ ชื่อรายการ หมวดหมู่ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
61 อาชีพอิสระ ตอนที่ 5 ขิงดองไทยไปนอก อาชีพ 264
62 อาชีพอิสระ ตอนที่ 9 ของชำร่วยช่วยสร้างอนาคต อาชีพ 265
63 อาชีพอิสระ ตอนที่ 26 การทำเต้าเจี้ยว อาชีพ 265
64 อาชีพอิสระ ตอนที่ 15 อ๊บ อ๊บ กบของน้ากล้วย อาชีพ 266
65 รายการวีดิทัศน์เพื่อคนพิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ชุด O&M ตอนที่ 5 การเดินทางโดยใช้ไม้เท้านอกอาคารสถานที่ ความรู้เฉพาะความพิการ 267
66 อาชีพอิสระ ตอนที่ 10 ผู้ใหญ่กล้วยแปรรูปสับปะรด อาชีพ 269
67 อาชีพอิสระ ตอนที่ 19 ทายาทนักปูกระเบื้อง ตอน 1 อาชีพ 270
68 อาชีพอิสระ ตอนที่ 29 การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง อาชีพ 270
69 อาชีพอิสระ ตอนที่ 8 เคลือบรูปพลาสติกกำไรดีมีโอกาสโต อาชีพ 272
70 อาชีพอิสระ ตอนที่ 16 น้ากล้วยช่วยพ่อทำเห็ด ตอน 1 อาชีพ 273
71 อาชีพอิสระ ตอนที่ 22 การทำมะม่วงกวน อาชีพ 276
72 อาชีพอิสระ ตอนที่ 13 เยี่ยมบ้านนักซักอบรีด อาชีพ 278
73 อาชีพอิสระ ตอนที่ 4 ร่ำรวยด้วยเค้กกล้วยหอม อาชีพ 278
74 อาชีพอิสระ ตอนที่ 25 การทำข้าเกรียบฟักทอง อาชีพ 280
75 อาชีพอิสระ ตอนที่ 11 พบรักนักทำตุ๊กตาผ้า อาชีพ 281
76 อาชีพอิสระ ตอนที่ 1 ใครจะรวยด้วยหน้าวัว...เชิญทางนี้ อาชีพ 282
77 อาชีพอิสระ ตอนที่ 24 การทำมะม่วงดอง อาชีพ 283
78 อาชีพอิสระ ตอนที่ 31 การเกล้าผมและการถักเปีย อาชีพ 283
79 อาชีพอิสระ ตอนที่ 7 การปลุกดาหลา อาชีพ 285
80 อาชีพอิสระ ตอนที่ 12 หิ้วกล้องท่องไปกับน้ากล้วย อาชีพ 288

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก