ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย

ลำดับ ชื่อรายการ หมวดหมู่ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
41 รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา อบรมด้านการศึกษาพิเศษ สร้างด้วยใจ เพื่อเด็กแอลดี ตอนที่ 1รู้จักแอลดี ความรู้เฉพาะความพิการ 211
42 อาชีพอิสระ ตอนที่ 14 สวนสวยด้วยมือน้ากล้วย อาชีพ 213
43 อาชีพอิสระ ตอนที่ 27 ลวดลายนั้นสำคัญไฉน อาชีพ 216
44 อาชีพอิสระ ตอนที่ 13 เยี่ยมบ้านนักซักอบรีด อาชีพ 217
45 อาชีพอิสระ ตอนที่ 28 การทำผ้าบาติก ไม่ยากอย่างที่คิด อาชีพ 218
46 อาชีพอิสระ ตอนที่ 26 การทำเต้าเจี้ยว อาชีพ 218
47 อาชีพอิสระ ตอนที่ 9 ของชำร่วยช่วยสร้างอนาคต อาชีพ 221
48 อาชีพอิสระ ตอนที่ 19 ทายาทนักปูกระเบื้อง ตอน 1 อาชีพ 221
49 อาชีพอิสระ ตอนที่ 15 อ๊บ อ๊บ กบของน้ากล้วย อาชีพ 221
50 อาชีพอิสระ ตอนที่ 5 ขิงดองไทยไปนอก อาชีพ 222
51 อาชีพอิสระ ตอนที่ 10 ผู้ใหญ่กล้วยแปรรูปสับปะรด อาชีพ 224
52 รายการวีดิทัศน์เพื่อคนพิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ชุด O&M ตอนที่ 5 การเดินทางโดยใช้ไม้เท้านอกอาคารสถานที่ ความรู้เฉพาะความพิการ 226
53 อาชีพอิสระ ตอนที่ 1 ใครจะรวยด้วยหน้าวัว...เชิญทางนี้ อาชีพ 226
54 อาชีพอิสระ ตอนที่ 29 การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง อาชีพ 227
55 อาชีพอิสระ ตอนที่ 16 น้ากล้วยช่วยพ่อทำเห็ด ตอน 1 อาชีพ 228
56 อาชีพอิสระ ตอนที่ 8 เคลือบรูปพลาสติกกำไรดีมีโอกาสโต อาชีพ 229
57 อาชีพอิสระ ตอนที่ 4 ร่ำรวยด้วยเค้กกล้วยหอม อาชีพ 229
58 อาชีพอิสระ ตอนที่ 11 พบรักนักทำตุ๊กตาผ้า อาชีพ 229
59 อาชีพอิสระ ตอนที่ 22 การทำมะม่วงกวน อาชีพ 231
60 อาชีพอิสระ ตอนที่ 12 หิ้วกล้องท่องไปกับน้ากล้วย อาชีพ 232

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก